Boodschap van paus Franciscus (2017)

Pietro kardinaal Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid, 28 april 2017

“Bij gelegenheid van de jaarlijkse cursus Geestelijke oefeningen voor de le- den van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, gehouden te Rimini, zendt Zijne Heiligheid paus Franciscus, die in de geest deelneemt, zijn hartelijke en welwillende groet. Hij wenst de velen die zijn samengekomen of via de satel- liet verbonden zijn, overvloedige vruchten toe van innerlijke herontdekking van de vruchtbaarheid van het christelijk geloof in een wereld, die verscheurd wordt door de logica van de winst die nieuwe vormen van armoede en de wegwerpcultuur voortbrengt; gesteund door de zekerheid van de aanwezigheid van de verrezen en levende Christus.
De Heilige Vader smeekt de gaven van de Goddelijke Geest af, dat die revolutie van de tederheid gerealiseerd mag worden die Jezus begon met zijn voorkeursliefde voor de kleinen, in de voor die getrokken is door de zeer verdienstelijke priester monseigneur Luigi Giussani, die ons aanspoorde van de armoede onze liefde te maken. En terwijl hij vraagt te volharden in het gebed ter ondersteuning van zijn universele dienstwerk, roept hij de hemelse bescherming in van de Maagd Maria en verleent hij u en alle deelnemers van harte de gevraagde apostolische zegen, die hij graag uitstrekt tot de hele Fraterniteit”.