Bescherming minderjarigen

De bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen

Het Reglement opgesteld door de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, de regeling van de Commissie voor de periode van drie jaar, van 2020 to 2022, de apostolische brief van paus Franciscus, in het "motu proprio" Vos estis lux mundi, de brief van Don Julián Carrón aan de Fraterniteit van Gemeenchap en Bevrijding, de door de Nederlandse bisschoppen opgestelde Gedragscode Pastoraat en het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.