Luigi Giussani

50 Jaar Gemeenschap en Bevrijding

Luigi GiussaniBrief van Don Giussani aan Paus Johannes Paulus II n.a.v. de 50e verjaardag van het ontstaan van Gemeenschap en Bevrijding en de antwoordbrief van de Paus

Brief van Don Giussani aan Paus Johannes Paulus II n.a.v. de 50e verjaardag van het ontstaan van Gemeenschap en Bevrijding en de antwoordbrief van de Paus aan Don Giussani, uitgegeven in het nederlands bij de bedevaart ter gelegenheid van dit jubileum

Oorlog en Barmhartigheid

Luigi GiussaniIngezonden brief van Don Giussani in Corriere Della Sera over de oorlog in Irak.

"In de horizon van barmhartigheid is het gezicht van de Amerikaanse soldaat identiek aan het gezicht van de Iraakse soldaat die voor het kanon staat waarvan de granaat hem zal verbrijzelen. Ze zijn hetzelfde, staan niet meer als vijanden tegenover elkaar"

Brief aan de Fraterniteit van CL

Luigi GiussaniDe brief van don Giussani aan de Fraterniteit bij gelegenheid van de 20e verjaardag van de pauselijke erkenning van de Fraterniteit van CL

De brief van don Giussani aan de Fraterniteit bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van de pauselijke erkenning van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding

Sporen van de christelijke ervaring: het christelijk bestaan

Luigi GiussaniMeditatie van Don Giussani over het christelijk leven als opdracht

Meditatie van Don Giussani over het christelijk leven als opdracht, roeping, afkomstig uit de reeks Tracce d’esperienza cristiana (1960), in het Nederlands gepubliceerd in Litterae Communionis, april 2000.

Sporen van de christelijke ervaring - de gave van de Geest

Luigi GiussaniMeditatie van Don Giussani over de Heilige Geest

Meditatie van Don Giussani over de Heilige Geest, afkomstig uit de reeks Tracce d’esperienza cristiana (1960), in het Nederlands gepubliceerd in Litterae Communionis, juli 1999.

Sporen van de christelijke ervaring - ontmoeting met Christus

Luigi GiussaniMeditatie van Don Giussani over de ontmoeting met Christus

Meditatie van Don Giussani over de ontmoeting met Christus, afkomstig uit de reeks Tracce d’esperienza cristiana (1960), in het Nederlands gepubliceerd in Litterae Communionis, december 1998.

Sporen van de christelijke ervaring - de vraag naar het menszijn

Luigi GiussaniHet eerste hoofdstuk van "Tracce d'esperienza cristiana e appunti di metodo cristiano". (Sporen van chrìstelìjke ervarìng en opmerkingen bij de christelijke methode)

Het eerste hoofdstuk van "Tracce d'esperienza cristiana e appunti di metodo cristiano". (Sporen van chrìstelìjke ervarìng en opmerkingen bij de christelijke methode), Jaca Book, 1972, gepubliceerd in Litterae Communionis, najaar 1998.

Pinksteren 1998, De grootste dag van onze geschiedenis

Luigi GiussaniOntmoeting van kerkelijke bewegingen, Pinksteren 1998. Het getuigenis van Don Giussani, de toespraak van Paus Johannes Paulus II, en de brief van Don Giussani aan de Fraterniteit.

Het getuigenis van Don Giussani, de toespraak van Paus Johannes Paulus II, en de brief van Don Giussani aan de Fraterniteit bij gelegenheid van de bijeenkomst van kerkelijke bewegingen, Pinksteren 1998, (Tracce, Litterae Communionis, juni 1998)

Advent. De waarde van het ogenblik

Luigi GiussaniAdventsmeditatie over de waarde van het ogenblik en een vooruitblik op het Jubileumjaar 2000

Een adventsmeditatie over de waarde van het ogenblik, "La densità dell'instante"(1996) en een vooruitblik op het Jubileumjaar 2000 "Perché avra senso essere li in quell'ora” (1997), in het Nederlands gepubliceerd in de advent van 1997.

Hemelvaart

Luigi GiussaniMeditaties van Don Giussani over Hemelvaart

Meditaties over Hemelvaart: Hemelvaart, DalÍa Liturgia Vissuta (jaca Book, 1974) en Alles is een wonder, preek bij de 50e verjaardag van zijn priesterwijding, 27 mei 1995, gepubliceerd in Litterae Communionis, voorjaar 1996.

De veertigdagentijd - Tijd van boeten en vasten

Luigi GiussaniMeditaties van Don Giussani over de vasten

"Dit is het vasten dat ik wil", een meditatie (maart 1992) van Luigi Giussani over Jesaja, hoofdstuk 58, en Opmerkingen bij de Veertigdagentijd (maart 1994), gepubliceerd in Litterae Communionis in het najaar van 1995

De zin van charitatief werk

Luigi GiussaniDeze tekst, gepubliceerd in 1961 door Giuventù Studentesca, is nog steeds de basis van het opvoeden tot en het begrijpen van de zin van charitatief werk binnen Gemeenschap en Bevrijding.

Deze tekst, gepubliceerd in 1961 door Giuventù Studentesca, is nog steeds de basis van het opvoeden tot en het begrijpen van de zin van charitatief werk binnen Gemeenschap en Bevrijding.