50 Jaar Gemeenschap en Bevrijding

Brief van Don Giussani aan Paus Johannes Paulus II n.a.v. de 50e verjaardag van het ontstaan van Gemeenschap en Bevrijding en de antwoordbrief van de Paus aan Don Giussani, uitgegeven in het nederlands bij de bedevaart ter gelegenheid van dit jubileum
Luigi Giussani

Heilige Vader,

Het begin van dit nieuwe jaar is getekend door uw woorden in de boodschap voor de Dag van de Vrede, met name toen U het christendom de “overwinning” van de liefde van Christus noemde en toen U sprak over de inzet van eenieder om deze overwinning te bespoedigen. Deze overwinning is dat waarnaar het hart van iedereen uiteindelijk verlangt.
Wat ons betreft, wij moeten deze dringende uitnodiging voor het leven wel horen in de ochtendschemering van dit jaar. Dit is het vijftigste jaar sinds dat onverwachte begin, dat is opgekomen en zich heeft ontwikkeld als “beweging” van duizenden jonge en minder jonge personen, in heel de wereld. In oktober 1954 hadden de eerste ontmoetingen plaats in een lyceum te Milaan. Ik had gevraagd om aldaar godsdienstles te mogen geven.

Een gebed uit de ambrosiaanse Liturgie vertolkt ons gevoel in deze momenten:

“Domine Deus, in simplicitate cordis mei laetus obtuli universa. Et populum Tuum vidi, cum ingenti gaudio Tibi offerre donaria. Domine Deus, custodi hanc voluntatem cordis eorum”. (Heer God, in de eenvoud van mijn hart heb ik u vol vreugde alles gegeven. En ik heb Uw volk met overgrote blijdschap het bestaan zien erkennen als offergave aan U. Heer God, behoed deze bereidheid van hun hart.)
(...)

Deze brief van Don Giussani aan Paus Johannes Paulus II (Milaan, 26 januari 2004) en het antwoord in briefvorm van de Paus aan Don Giussani (Vaticaan, 22 februari 2004) zijn opgenomen in het boekje "Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch", uitgegeven bij de bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, gehouden op 23 oktober 2004 bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het ontstaan van Gemeenschap en Bevrijding.