Boodschap van paus Franciscus (2018)

Pietro kardinaal Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid, 27 april 2018

‘Bij gelegenheid van de jaarlijkse cursus Geestelijke oefeningen voor de leden van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, die plaatsvindt in Rimini, met als titel ‘Kijk, Ik maak iets nieuws: merken jullie het niet?’, zendt Zijne Heiligheid paus Franciscus zijn hartelijke en welwillende groet. Hij nodigt u uit een levendige ervaring op te doen van Christus die aanwezig is in de Kerk en in de gebeurtenis- sen van de geschiedenis, door uw leven te veranderen, om zo de wereld te kunnen vernieuwen met de kracht van het Evangelie. Het is de beschouwing van het ge- laat van de gestorven en verrezen Jezus, die onze menselijkheid weer herstelt, ook wanneer ze gefragmenteerd is door de moeite van het leven, of getekend door de zonde. De Heilige Vader hoopt dat allen die het charisma van monseigneur Luigi Giussani zaliger volgen, getuigen van de concrete en krachtige liefde van God, die werkelijk in de geschiedenis handelt en er de eindbestemming van bepaalt. En ter- wijl hij u vraagt te bidden voor zijn petrinische dienstwerk, smeekt hij de hemelse bescherming van de Maagd Maria af en verleent u en alle deelnemers van harte de gevraagde apostolische zegen, die hij uitstrekt tot al degenen die via de satelliet met u verbonden zijn en tot de hele Fraterniteit’.