Boodschap van paus Franciscus (2019)

Pietro kardinaal Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid, 12 april 2019

‘Bij gelegenheid van de cursus Geestelijke oefeningen die de leden van de Fra- terniteit van Gemeenschap en Bevrijding samenbrengt in Rimini, dit jaar met het betekenisvolle thema ‘Wat houdt stand in de storm van de tijd?’, richt de Heilige Vader tot u zijn hartelijke groet en hoopt hij dat de gedachtenis aan het offer van Christus en Zijn menswording in de geschiedenis de concrete hulp mogen zijn die God de Vader geeft om elke tegenstand en met name de middelmatigheid van deze tijd het hoofd te bieden. Terwijl Paus Franciscus u uitnodigt om de tekens der tijden te onderzoeken en in de vele geschiedenissen van heiligheid de gelegenheid te herkennen voor de bouw van Zijn verblijf in de wereld, zendt hij u van harte, op voorspraak van de Maagd Maria, de gevraagde apostolische zegen, die hij graag uitstrekt tot alle aanwezigen, hun familieleden en de hele beweging’.