Audiëntie bij Paus Franciscus, 16-10-2013

Brief aan de Fraterniteit n.a.v. de audiëntie bij Paus Franciscus op 11
oktober 2013
Julián Carrón

Beste vrienden,

Op vrijdag 11 oktober had ik de genade in privé-audiëntie ontvangen te worden door paus Franciscus. Ik ervoer persoonlijk wat we maandenlang hebben gezien, telkens wanneer hij in het openbaar verschijnt: de uiterste vertrouwdheid waarmee hij in relatie treedt met de individuele persoon, zelfs temidden van enorme drukte.
Zo kon ik hem vertellen over de weg die we in de jaren sinds het overlijden van don Giussani hebben afgelegd. Ik benadrukte dat al onze inspanningen in functie waren en zijn van de verpersoonlijking van het geloof, als enige voorwaarde om in de dagelijkse werkelijkheid die nieuwheid van leven te beleven die ons gefascineerd heeft.
Bij deze woorden ging de paus onmiddellijk naar wat zijn fundamentele zorg is: dat iedere mens, ongeacht de situatie waarin hij zich bevindt, bereikt kan worden door de christelijke aankondiging, door de barmhartigheid en de tederheid van Christus. Daarom drong hij aan op de noodzaak van getuigenis, dat wil zeggen op de noodzaak de anderen tegemoet te gaan – tegenover de bekoring onszelf op te sluiten in defensieve posities, niet in staat te reageren op de urgentie van de geloofsoverdracht; hij merkte op dat wat het christendom voor de mens van vandaag actueel zal kunnen maken, geen loutere "restauratie" van vormen uit het verleden zal zijn.
Ik was verbaasd deze week, in de toespraak tot de plenaire vergadering van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van nieuwe evangelisatie, een aantal van de zorgen te lezen die in onze dialoog naar voren waren gekomen, en ik wil ze graag met jullie delen.
(...)