Bedevaart naar Caravaggio

De Bedevaart naar Caravaggio van Gemeenschap en Bevrijding op 1 oktober 2016 bij gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. “Heer, ik ben een zondaar: kom met uw barmhartigheid” (Paus Franciscus)
Julián Carrón

Het jaar van Barmhartigheid. Wat een genade!

Wat kunnen we oneindig dankbaar zijn voor Zijn barmhartigheid gedurende heel dit jaar! Eenieder kan profiteren van dit moment om zich er nog bewuster van te worden hoe dikwijls in deze maanden hij bezocht is door de barmhartigheid van Christus, door zijn grenzenloze tedertheid jegens hem.

Laten we nog eens luisteren naar wat paus Franciscus tot ons zegt: “Temidden van onze zonden, onze beperkingen, onze kleinheden; temidden van ons veelvuldige vallen, heeft Jezus Christus ons gezien, is Hij ons nabij gekomen, heeft Hij ons de hand gegeven en ons barmhartigheid bewezen. Wie? Mij, jou, jou, jou, iedereen. Eenieder van ons zal het zich kunnen herinneren, als hij alle keren nagaat dat de Heer hem gezien heeft, naar hem gekeken heeft, hem genaderd is en hem barmhartigheid bewezen heeft. [...] En dat is wat Paulus de vaste leer noemt – merkwaardig! – dit is de vaste leer: dat ons barmhartigheid bewezen is” (uit de Videoboodschap bij gelegenheid van het Buitengewone Jubeljaar van Barmhartigheid in het Amerikaanse continent, 27-30 augustus 2016, Bogotá, Colombia).

In het licht van deze unieke voorkeur van Christus voor ons, komt ook heel onze verstrooidheid aan de oppervlakte. Wat een verschil met Maria Magdalena, die “Hem dag en nacht zocht” en helemaal daarop gericht was: “Des nacht op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet” (Hooglied 3,1). Eenieder van ons weet hoe dikwijls andere interessen, anderen voorkeuren in ons leven de boventoon hebben gevoerd, in plaats van “niets [te] stellen boven de liefde van Christus” (Regel van Benedictus, 4,21).

Misschien kunnen we nu nog meer beseffen hoe anders wij elkaar dit jaar bij veel gelegenheden behandeld hebben. Hoeveel verhitte discussies, wat een geweld,
soms zelfs wrok!

“Wanneer we vergeten hoe de Heer ons behandeld heeft, [...] dan worden we overheerst door een logica van separatisme. [...] Dan vermorzelen we het heden door ‘partijen’ op te richten” (uit de Videoboodschap bij gelegenheid van het Buitengewone Jubeljaar van Barmhartigheid in het Amerikaanse continent, 27-30 augustus 2016, Bogotá, Colombia).
(...)