Brief van Julián Carrón aan Gemeenschap en Bevrijding

Openbaarmaking aan Gemeenschap en Bevrijding van de handgeschreven brief van Paus Franciscus gericht aan Julián Carrón, dd 30 november 2016.
Julián Carrón

Beste vrienden,

Wat een vreugde om met jullie allemaal de handgeschreven brief te delen die ik van paus Franciscus heb ontvangen, met zijn persoonlijke zegen! De paus bedankt ons voor de collecte die we hebben ingezameld tijdens onze pelgrimages naar de aan Maria gewijde heiligdommen in de hele wereld bij de gelegenheid van het Heilige Jaar van Barmhartigheid, en die we aan hem hebben gezonden voor zijn charitatieve werken.

Maar paus Franciscus liet het niet alleen bij het bedanken. Hij heeft ons ook willen aanwijzen waar we moeten kijken om verder te gaan op onze weg, om "moedig te getuigen van de geloofwaardigheid van het christelijke leven." Ik vraag jullie om de brief aandachtig te lezen en deze te overwegen, om elkaar te helpen om deze steeds meer te begrijpen met de hulp van vrienden, in de groepen van de Fraterniteit, om de inhoud ervan te koesteren. God houdt nooit op met ons te verbazen. Hoe kunnen we niet geraakt zijn door en dankbaar voor dit onverwachte geschenk van een vader, die zich de bestemming van zijn kinderen zo ter harte neemt!

Ik hoop dat Christus ieder van ons beschikbaar vindt voor de manier die Hij heeft gekozen om ons tegemoet te komen. Dit is niets vanzelfsprekends: zoals don Giussani ons altijd heeft herinnerd in de Adventstijd, kunnen we Zijn komst verwachten, maar zonder echt te houden van de manier waarop Hij besluit om elke keer te komen. Laten we aan Onze Lieve Vrouwe vragen om ons net zoals zij open te maken voor de verrassing waarmee het Mysterie ons vandaag bezoekt. Ik vraag jullie dringend om geen dag voorbij te laten gaan zonder een gebed voor paus Franciscus, zoals hij aan ieder van ons heeft gevraagd.

Zalige Kerstmis.

Jullie Julián Carrón