“…op een dag vroeg hij zich af wie het was…”

Carrón : "Wat overwint het relativisme? Wat overwint de reductie van de rede en van de vrijheid, die ons belet om de waarheid die ons méér leven, méér liefde geeft te kennen en ermee in te stemmen? De gelijktijdigheid van Christus."
Julián Carrón en Davide Prosperi

Julián Carrón

Aan het begin van dit jaar vragen we aan de Heilige Geest om de gave van wijsheid zodat we het grootste probleem - de zin van het leven - kunnen begrijpen. En opdat we werkelijk beschikbaar worden om de manier waarop het Mysterie ons heeft bereikt en ons blijft bereiken te volgen.

Kom Schepper Geest

Ik groet jullie allemaal, iedereen die hier is en alle vrienden die dit volgen vanuit verschillende steden in Italië en het buitenland. Ik lees jullie het telegram voor dat we aan de Paus hebben gestuurd: Heiligheid, vijfduizend volwassenen en studenten van Gemeenschap en Bevrijding verzameld in Milaan en anderen uit tientallen steden binnen en buiten Italië verbonden met ons voor deze Opening van het Jaar, dankbaar aan God voor de schoonheid van Uw reis naar het Verenigd Koninkrijk, verlangen geheel hun persoon in Uw handen te leggen om, net als Uwe Heiligheid, tot dienst van een Ander te leven, om zo de verkondiging van Jezus Christus toegankelijk te maken voor onze medemensen. In een samenleving, die onverschillig en vijandig is tegenover het geloof, willen we door het charisma van don Giussani te verdiepen, de taak aanvaarden verkondigers te zijn van de verrezen Christus, die het onuitputtelijke antwoord is op de vragen van het hart van eenieder.

Davide Prosperi

Ik heb de taak om de stappen die we afgelopen jaar gezet hebben te verduidelijken. Daarom lees ik een aantal regels voor, uit Il cammino al vero è un’esperienza (De weg naar de waarheid is een ervaring) van don Giussani, die goed samenvatten wat wij het afgelopen jaar meegemaakt hebben: “Het Christendom ontstaat niet als de vrucht van onze cultuur of als een ontdekking van onze intelligentie: het Christendom wordt niet aan de wereld kenbaar gemaakt als een vrucht van de moderniteit of als een vrucht van de effectiviteit van onze initiatieven. Het Christendom ontstaat en verspreidt zich in de wereld door de aanwezigheid van de “kracht van God”: “Deus, in nomine Tuo salvum me fac”. Deze kracht van God openbaart zich in feiten, gebeurtenissen, die een nieuwe werkelijkheid binnen de wereld vormen, een levende werkelijkheid, een werkelijkheid in beweging, en dus een uitzonderlijke en onvoorziene geschiedenis binnen de geschiedenis van de mensen en van de dingen” (L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, Rizzoli, Milano 2006, p. 129).
(...)