Giussani, Il rischio educativo - olandese

Het risico van de opvoeding

Luigi GiussaniStichting Levende Mens 2010
Bladzijden: 78


Het risico van de opvoeding is de eerste uitgave in het Nederlands van het inmiddels klassieke werk Il rischio educativo van de grote Italiaanse opvoedingsdeskundige Luigi Giussani.
Opvoeden is voor Luigi Giussani e-ducare, uit de pupil halen wat er in zit en hem binnen-leiden in de werkelijkheid als geheel.
Onmisbare factoren van het opvoedingsproces zijn een omvattende werkhypothese (traditie), voorgesteld door een reële autoriteit (iemand die het proces zelf bewust heeft doorgemaakt), waarbij de pupil voortdurend uitgedaagd wordt tot een verificatie van het voorstel, binnen een geleidelijk aan toenemende persoonlijke vrijheid.
(Vert. Michiel Peeters)

[Original title: Il rischio educativo]