Luigi Giussani - Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld

Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld

Nieuwe sporen van christelijke ervaring
L. Giussani - S. Alberto - J. PradesBetsaida 2019
Bladzijden: 218

Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld is een synthese van het denken van Luigi Giussani over de christelijke ervaring. Het toont het uitzonderlijke karakter van het Christendom als onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenis van het Mysterie dat mens geworden is. Dit feit te herkennen en te erkennen stelt de mens in staat tegelijkertijd zijn rede te gebruiken en bewogen te worden door genegenheid.
Giussani bespreekt de manier waarop Christus aanwezig blijft in de geschiedenis – middels het gezelschap van degenen die hij in het Doopsel aan zich verbindt – en laat zien hoe het besef van Christus’ barmhartigheid negativiteit kan overwinnen en kan bemoedigen tot een dienstbaar en nuttig leven.
Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld is een diepgaand en ontroerend werk dat ieder die geïnteresseerd is in de christelijke gebeurtenis, zal kunnen boeien.

Over de auteurs:
Mgr. Luigi Giussani (1922-2005) was eerst godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs en later docent ‘Inleiding in de theologie’ aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Uit zijn opvoedingswerk is de kerkelijke beweging Gemeenschap en Bevrijding (Comunione e Liberazione, CL) ontstaan. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan twintig talen, waaronder in het nederlands: Het risico van de opvoeding (2011), Het religieuze zintuig (2017), Aan de oorsprong van de christelijke claim (2018) en Waarom de Kerk (2019). Sinds 2012 beschouwt de Kerk hem als ‘Dienaar Gods’.
Stefano Alberto is docent theologie aan de Katholieke Universiteit van Milaan.
Javier Prades is rector van de Kerkelijke Universiteit San Damaso te Madrid en hoogleraar systematische theologie. Tevens is hij lid van de Internationale Theologische Commissie.

[Titolo originale: Generare tracce nella storia del mondo]