Christus en de Apostelen. Detail uit een Fresco met episoden uit het Leven van Christus, Kerk van de H. Margherita (ca. XIII eeuw), Vigo di Cadore (Belluno), Italië.©Archivi Alinari, Florence

Pasen 2019

Het in de paasposter van dit jaar afgebeelde kunstwerk portretteert Christus en de apostelen, een van de het leven van Christus verbeeldende fresco's in the Kerk van de H. Margherita, Belluno, Italië.

De mensen die achter hem aan zijn gegaan, waren net zulke stakkers als jij en ik, maar heel de nieuwheid van hun hoop, hun absoluut nieuwe zekerheid, de nieuwe werkelijkheid die zij waren, was die Aanwezigheid daar. Dat die Aanwezigheid gelijktijdig is met mij, met onze kinderen, met degenen die na ons komen, over honderd miljoen jaar: dàt is de victorie die de wereld overwint, dat is de absolute nieuwheid, dat is het goddelijke in de geschiedenis! Ik blijf de arme stakker die ik ben, maar met Christus ben ik zeker en rijk. Mijn persoon, het fascinerende van mijn persoon, dat wil zeggen de mogelijkheid om van mijzelf te houden, is dat deze Aanwezigheid bestaat. En inderdaad is het enkel in Zijn gezelschap dat iemand zichzelf bemint, enkel wie deze boodschap brengt kan genegenheid hebben voor zichzelf; liefde voor zichzelf en dus liefde voor anderen.

Luigi Giussani