Christus wekt in de onderwereld de uitverkorenen ten leven (XV eeuw). Kapel van Sint-Sebastiaan, Lanslevillard, Frankrijk

Wat houdt stand in de tijd?

Aantekeningen van de inleiding door Julián Carrón van de Geestelijke oefeningen 2019 van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, Wat houdt stand in de tijd, Rimini, 12 april 2019
Julián Carrón

Misschien zijn we nooit eerder hier gekomen met een zó sterk bewustzijn dat wij niet in staat zijn om de mooie dingen die ons in het leven overkomen te laten voortduren. En misschien zijn we ons er nooit eerder zóbewust van geweest dat we iemand nodig hebben die stand houdt in de tijd met zijn antwoord op onze grenzenloze behoefte aan echt voortduren. Richten we ons daarom vragend tot de Geest, de enige die in staat is om stand te houden en te antwoorden op heel het verlangen naar volheid waaruit wij bestaan.

Kom Schepper Geest

Ik begin met het voorlezen van de boodschap die de Heilige Vader ons gestuurd heeft: ‘Bij gelegenheid van de cursus Geestelijke oefeningen die de leden van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding samenbrengt in Rimini, dit jaar met het betekenisvolle thema ‘Wat houdt stand in de tijd?’, richt de Heilige Vader tot u zijn hartelijke groet en hoopt hij dat de gedachtenis aan het offer van Christus en Zijn menswording in de geschiedenis de concrete hulp mogen zijn die God de Vader geeft om elke tegenstand en met name de middelmatigheid van deze tijd het hoofd te bieden. Terwijl Paus Franciscus u uitnodigt om de tekens der tijden te onderzoeken en in de vele geschiedenissen van heiligheid de gelegenheid te herkennen voor de bouw van Zijn verblijf in de wereld, zendt hij u van harte, op voorspraak van de Maagd Maria, de gevraagde apostolische zegen, die hij graag uitstrekt tot alle aanwezigen, hun familieleden en de hele beweging. Pietro kardinaal Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid’.

(...)