Missionair oktober. Een taak voor alle Christenen

Vanaf het begin van zijn pontificaat spreekt Paus Fransciscus over een 'naar buiten gerichte' kerk, over een ‘missio ad gentes’. Nu nodigt hij ons uit een verdere stap te zetten, 'extra tijd voor missionair werk'. Wat 'iedere gedoopte persoon' aangaat.

'Ik heb gevraagd dat de gehele kerk haar missionaire bewustzijn en toewijding hernieuwt'. In zijn Pinksterboodschap van afgelopen juni vroeg Paus Franciscus met deze woorden om oktober 2019 te laten worden tot een 'missionaire maand'. Honderd jaar na de apostolische brief van Benedictus XV, Maximum illud (30 november 1919), welke Franciscus als vooruitziend en profetisch beschouwde, antwoordt Franciscus' uitnodiging in zijn eigen apostolische voorstel boven alles op een belang dat iedere Christen aangaat. We worden 'eerst en vooral opgeroepen de missionaire dimensie van ons geloof in Jezus Christus te herontdekken, een geloof dat als genade is geschonken in de doop'.

Pater Donato Contuzzi, missionaris van de Fraterniteit van St. Carolus Borromeüs in Taiwan

De titel van het initiatief, "Gedoopt en gezonden: De Kerk van Christus op missie in de wereld' begint precies vanuit hier, van de eerste geste van Katholieken. Geen 'product voor de verkoop, geen proselitisme', verduidelijkt Franciscus: beter, 'een schat om te geven, mee te delen, en te proclameren: dat is de betekenis van missie'. En het gaat iedereen aan: 'iedere gedoopte man en vrouw is missionair. Mensen die verliefd zijn staan nooit stil: hun aandacht is geheel naar buiten gericht, zij worden aangetrokken en op hun beurt zijn ze aantrekkelijk voor anderen; ze schenken zich aan anderen en bouwen relaties die leven. Wat God's liefde betreft is niemand nutteloos of onbetekenend. Ieder van ons is missionair naar de wereld toe, voor ieder van ons is er de vrucht van Gods liefde.'

Lees de boodschap van de Paus voor Wereld Missie Dag (Engels).

De officiële website voor Missionair Oktober, beheerd door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en door de Pontificale Missionaire Verenigingen, biedt naast informatie, indicaties voor methoden en nieuws ook veel getuigenissen uit het verleden en het heden. Daaronder zijn de getuigenissen van de priesters van de Fraterniteit van St. Carolus Borromeüs in Taiwan, Andrea Nembrini van de Luigi Giussani School in Kampala, Uganda, van Barbara Pepoli, een missionaris in Lagos, Nigeria, en van Filippo Ciantia, een arts in Uganda.