Disarming Beauty, de Ontwapenende Schoonheid

In Disarming Beauty, Ontwapenende Schoonheid, presenteert Julián Carrón de inhoud van zijn uitwerking van de boodschap van het Evangelie in het licht van het charisma van don Giussani, het leergezag van de pausen en de grote noden van de hedendaagse mens.

In 2005 werd Julián Carrón de leider van de wereldwijde kerkelijke beweging Gemeenschap en Bevrijding, na het overlijden van haar stichter don Luigi Giussani. Disarming Beauty is de Engelse vertaling van een boeiende en tot nadenken stemmende verzameling essays van een van de belangrijkste katholieke leiders en intellectuelen in de wereld van vandaag. De essays, een bewerking van door de auteur grondig herziene eerdere lezingen, bieden een samenhangende presentatie van een tientallen jaren durende reis. Ze presenteren de inhoud van zijn uitwerking van de boodschap van het Evangelie in het licht van het charisma van don Giussani, het leergezag van de pausen en de dringende noden van de hedendaagse mens.

Carrón geeft een brede diagnose van de uitdagingen waar de samenleving zich mee geconfronteerd ziet en wijst vervolgens op de eruit voortvloeiende implicaties voor gezinnen, scholen, werkomgevingen en politieke gemeenschappen. In een dialoog met zijn toehoorders inspireert en moedigt hij hen aan om een nieuwe weg te banen voor de katholieke Kerk en de wereld. In zijn essays gaat Carrón in op de meest prangende vragen waarmee theologen tegenwoordig worden geconfronteerd en biedt hij inzichten die iedereen zullen interesseren, van de meest vrome tot de overtuigd niet-gelovige.Vanuit de interactie van het christendom met de moderne cultuur laat Carrón op zeer reële en concrete manieren zien wat essentieel is voor het behouden en ontwikkelen van het christelijk geloof, en hij nodigt uit tot een voortdurend gesprek over de betekenis van geloof, waarheid en vrijheid.

"Deze essays verkennen op openhartige wijze urgente problemen, zoals de vurige expressie van een persoonlijk verlangen in een globaliserende wereld, het gegeven dat jongeren zich steeds meer onttrekken aan een ervaring van persoonlijke omvorming in het opvoedingsproces , de verspreiding van wereldwijd terrorisme en consumentisme, en het verlies van een tastbaar gevoel van het verband tussen het christelijk huwelijk en het algemeen welzijn. Kortom, ze zijn origineel en vol verrassingen voor de goed opgeleide lezer die probeert een culturele situatie, die fundamentele christelijke claims op meerdere niveaus uitdaagt, te begrijpen. Het boek bevat een serieuze theologische bezinning op het mysterie van Christus, gepresenteerd op een geheel nieuwe manier."

(Peter Casarella, auteur van Jesus Christ: The New Face of Social Progress)