Pater Raniero Cantalamessa OFMCap. (foto: ANSA)

Ons grootste gevaar: de illusie van eigenmachtigheid

"Er was slechts het kleinste en meest vormloze element van de natuur, een virus, voor nodig om ons eraan te herinneren dat we sterfelijk zijn, dat militaire macht en technologie niet voldoende zijn om ons te redden."
Raniero Cantalamessa OFMCap.

Ik ken de plannen die Ik met u heb, ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst”

St. Gregorius de Grote zei dat de Schrift “groeit met zijn lezers", cum legentibus crescit. [1]. Terwijl de mensen het lezen onthult de Schrift altijd weer nieuwe betekenissen bij vragen die ons na aan het hart liggen. En dit jaar lezen we het lijdensverhaal met een vraag – eerder nog met een kreet - in onze harten die over de hele wereld gaat. We moeten op zoek naar het antwoord dat het woord van God hierop geeft.

Paus Franciscus tijdens de viering van de liturgie van het Lijden van Christus in de St. Pieter, vrijdag 10 april 2020

De evangelielezing waarnaar we zojuist hebben geluisterd, is het verslag van het objectief grootste kwaad dat op aarde is begaan. We kunnen het vanuit twee verschillende gezichtspunten bekijken: vanuit de gebeurtenissen ervóór of erná, dat wil zeggen: vanuit de oorzaken of vanuit de gevolgen ervan. Als we stoppen bij de historische oorzaken van Christus' dood, raken we in de war en zal iedereen in de verleiding komen te zeggen, zoals Pilatus deed: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man" (Mt 27:24). Het kruis wordt beter begrepen door zijn effecten dan door zijn oorzaken. En wat waren de gevolgen van de dood van Christus? Gerechtvaardigd worden door het geloof in Hem, verzoend zijn en vrede hebben met God, en vervuld zijn met de hoop op eeuwig leven! (zie Rom 5: 1-5).
(...)