'Fratelli Tutti', encycliek van Paus Franciscus

Het door Franciscus op 4 oktober in Assisi ondertekende document over broederschap en sociale vriendschap dat "ons in staat stelt om elke persoon te erkennen, waarderen en lief te hebben, ongeacht fysieke nabijheid of waar hij of zij is geboren of woont."
Paus Franciscus

1. "Fratelli tutti". Met deze woorden richtte de heilige Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters en stelde hun een manier van leven voor die gekenmerkt werd door de smaak van het evangelie. Van de raadgevingen die Franciscus aanbood, zou ik de raad willen kiezen waarin hij een liefde oproept die de grenzen van geografie en afstand overstijgt, en al diegenen die zijn naaste bemint gezegend verklaart 'evenveel wanneer hij ver van hem verwijderd is als wanneer hij bij hem is”. Op zijn eenvoudige en directe manier bracht de heilige Franciscus de essentie tot uitdrukking van een broederlijke openheid die ons in staat stelt om elke persoon te erkennen, waarderen en lief te hebben, ongeacht fysieke nabijheid, ongeacht waar hij of zij is geboren of woont.

2. Deze heilige van broederlijke liefde, eenvoud en vreugde, die me inspireerde tot het schrijven van de encycliek Laudato Si’, spoort me opnieuw aan om deze nieuwe encycliek te wijden aan broederschap en sociale vriendschap. Want Franciscus, die zich een broer van de zon, de zee en de wind voelde, wist zich nog meer te verenigen met degenen die van zijn eigen vlees waren. Waar hij ook ging, hij zaaide overal vrede en liep met de armen, de verlatenen, de zieken en de verschoppelingen, de minsten van zijn broeders en zusters.

Zonder Grenzen

3. Er is een episode in het leven van de heilige Franciscus die zijn openheid van hart laat zien, die geen grenzen kende en de verschillen in afkomst, nationaliteit, huidskleur of religie oversteeg. Het was zijn bezoek aan Sultan Malik-el-Kamil, in Egypte, dat aanzienlijke moeilijkheden met zich meebracht gezien de armoede van Franciscus, zijn schaarse middelen, de grote afstanden die moesten worden afgelegd en de verschillen in taal, cultuur en religie. Die reis, ondernomen ten tijde van de kruistochten, demonstreerde verder de grootsheid van zijn liefde, hoe allesomvattend die was, die iedereen probeerde te omhelzen. Franciscus' trouw aan zijn Heer ging gelijk op met zijn liefde voor zijn broeders en zussen. Onbezorgd om de ontberingen en gevaren die het met zich meebracht ging Franciscus de sultan tegemoet met dezelfde houding die hij zijn van zijn leerlingen vroeg: dat als ze zich 'tussen de Saracenen en andere ongelovigen' bevonden, zonder hun eigen identiteit te verloochenen, ze niet mochten 'deelnemen aan argumenten of geschillen, maar in godsnaam onderworpen zouden moeten zijn aan ieder menselijk wezen'. In de context van de tijd was dit een buitengewone aanbeveling. We zijn onder de indruk dat Sint Franciscus zo'n achthonderd jaar geleden erop aandrong alle vormen van vijandigheid of conflict te vermijden en dat een nederige en broederlijke "onderdanigheid" zou worden betoond aan degenen die zijn geloof niet deelden.

4. Franciscus voerde geen woordenoorlog die erop gericht was doctrines op te leggen; hij verspreidde eenvoudig de liefde van God. Hij begreep dat "God liefde is en wie in liefde blijft, blijft in God" (1 Joh. 4:16). Op deze manier werd hij een vader voor iedereen en inspireerde hij tot de visie van een broederlijke samenleving. Inderdaad, "alleen de man die anderen benadert, niet om hen in zijn eigen leven te betrekken, maar om hen te helpen steeds vollediger zichzelf te worden, kan werkelijk een vader worden genoemd" [4]. In de wereld van die tijd, vol met wachttorens en verdedigingsmuren, waren steden een schouwspel van brute oorlogen tussen machtige families, zelfs toen de armoede zich over het platteland verspreidde. Toch was Franciscus in staat om de ware vrede in zijn hart te sluiten en zich te bevrijden van het verlangen om macht over anderen uit te oefenen. Hij werd een van de armen en probeerde met iedereen in harmonie te leven. Franciscus heeft deze pagina's geïnspireerd.

Voor de officiële Engelse vertaling, lees verder op vatican.va.
Voor de voorlopige Nederlandse, zie Arsacal.