Bakoe, Azerbeidzjan

Azerbeidzjan: het wonder van ons begin

Terwijl de oorlog voortduurt, de communicatie met het buitenland is verbroken en de scholen zijn gesloten vanwege Covid, komt de CL-gemeenschap in Bakoe bijeen voor de Dag van de Opening van het Jaar.

Aan het einde van de dag van De Opening van het Jaar in Bakoe sloot bisschop Vladimír Fekete zijn korte toespraak af met een zin van Albert Einstein: "Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden: De ene is alsof niets een wonder is. De andere is alsof alles een wonder is." Voor mij is deze kleine groep van vijf mensen, plus de bisschop, die zich voor de laptop van mijn zoon hadden verzameld, een teken van het wonder van ons geloof. Hoewel de oorlog ondanks het staakt-het-vuren voortduurt, jonge mensen niet naar school gaan vanwege Covid, de communicatie wordt geblokkeerd en we niet kunnen bellen met mijn dochter die in Madrid studeert of met mijn ouders in Italië, is deze ontmoeting samen een waar wonder geweest.
Samir, een Azerbeidzjaanse ingenieur die een beetje Engels spreekt, bracht zijn jonge zoon mee die, hoewel hij geen Engels verstaat, werd geholpen met de vertaling van onze vriend Miko, die vorig jaar werd gedoopt nadat hij de beweging had ontmoet. We sloten de bijeenkomst af met thee en een plak cake. Een mooi begin van het jaar!


Ingezonden brief

De Dag van de Opening van het Jaar in Bakoe