Julián Carrón

"De oorsprong van onze hoop"

Het bericht verzonden door paus Franciscus naar de beweging bij gelegenheid van de Geestelijke oefeningen van Gemeenschap en Bevrijding en het telegram voor de Heilige Vader aan het slot van de geste, online bijgewoond door 40.000 mensen uit 94 landen.

Bij gelegenheid van de Geestelijke oefeningen van Gemeenschap en Bevrijding die online plaatsvinden van 16 to 18 april met als thema "Is er hoop?" zendt Zijne Heiligheid Paus Franciscus zijn hartelijke en welwillende groet. Het is zijn hoop dat de levende herinnering aan het offer van Christus en zijn incarnatie in de geschiedenis ons zal helpen in een tijd, die zo onvoorspelbaar en beladen is, niet overmand te worden door verdriet en angst en te herkennen dat onze rusteloze harten geen vrede zullen vinden voordat ze rust vinden in God.
Paus Franciscus nodigt ons uit om ons hart te openen voor het onvoorwachte en voor de verrassende ontdekking dat de Opgestane, de oorsprong van onze hoop, met ons is elke dag tot het einde der tijden. Op voorspraak van de Maagd Maria, ons "ankerpunt voor eeuwige goede raad", verleent hij u en alle deelnemers, hun gezinnen en de hele beweging, van harte de gevraagde apostolische zegen.

Pietro kardinaal Parolin, staatssecretaris van Zijne Heiligheid
Vaticaan, 16 april 2021


Heiligheid,
40.000 mensen uit 94 landen, verbonden door video, namen deel aan de Geestelijke oefeningen van de Gemeenschap en Bevrijding. "Nog erger dan de huidige crisis zou het zijn om van de kans die zij biedt geen gebruik te maken." Uw aansporing van verleden jaar heeft ons meer bewust gemaakt van wat we hebben meegemaakt in deze tijd getekend door de pandemie. We hebben erkend hoe onze rusteloze harten alleen vrede vinden in de Heer.
"Aan de mens die lijdt, geeft God geen redenering die alles verklaart, maar Hij biedt hem zijn antwoord aan in de vorm van een tegenwoordigheid die begeleidt." (Lumen Fidei, 57). Veel mensen hebben in deze drie dagen hiervan getuigd! In hun brieven hebben we gezien hoe de hoop die niet teleurstelt gestalte kreeg: gegrond op de zekerheid van de overwinning van Christus over de dood, verdriet en angst. Er is hoop, omdat de opgestane Christus hier en nu aanwezig blijft in "een gezelschap: de Kerk; geleid door Petrus. Een gezelschap waarin Zijn aanwezigheid zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar is." (Don Giussani) Deelnemend aan deze bijzondere geschiedenis, die de Heilige Geest genereert door het charisma aan Don Giussani gegeven, zien we in ons, zo breekbaar en behoeftig, een grenzeloze openheid voor al onze broeders en zusters groeien en een opwekking van positiviteit die binnenvalt in het gewone ritme van het dagelijks leven, volgens het plan van de Vader.

We danken u voor uw apostolische zegen en zullen voor u, Heilige Vader, blijven bidden en u elke dag aan de voorspraak van Maria, Salus Populi Romani, toevertrouwen.

Julián Carrón