Don Giussani, op naar zijn 100-ste geboortejaar

Het jaar 2022 markeert de verjaardag van de geboorte van de stichter van CL. Het is een gelegenheid om de nieuwheid die hij in het leven van velen blijft brengen uit te diepen en bekend te maken. Hier volgt hoe u kunt bijdragen aan dit gedenkjaar.

Het jaar 2022 markeert de honderdste verjaardag van de geboorte van de dienaar Gods don Luigi Giussani (1922-2005). Dit jubileum biedt de gelegenheid om de nieuwheid die hij in het leven van velen blijft brengen, de "trilling" van het geloof die hij met zijn voorstel heeft overgebracht, te verdiepen en bekend te maken, voor het welzijn van de Kerk en de samenleving.

"Hoe kijken we naar dit jubileum? We zouden niet geïnteresseerd zijn in de viering ware het niet vanwege een ​​essentiële reden: getuige te zijn van wat don Giussani in ons heeft voortgebracht", zei Julián Carrón tijdens de recente Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, waarin hij de activiteiten opsomde die waren gestart met het oog op het jubileum. "Wat heeft don Giussani van doen met de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd? Wat brengt zijn vaderschap nu voort?" Uitgaande van deze vragen is er met het oog op initiatieven en projecten die al aan de gang zijn een reis gestart; andere voorstellen zullen worden toegevoegd:

Internationale Oproep uit de academische wereld: Het Wetenschappelijk Comité voor de honderdste verjaardag van de geboorte van Luigi Giussani heeft een call for papers doen uitgaan om wetenschappers van over de hele wereld uit te nodigen een ​​essay te schrijven over het denken van Giussani binnen drie hoofdthema's: theologisch-religieus, filosofisch-antropologisch en educatief-pedagogisch. De faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Lugano heeft, na het organiseren van de conferentie "Luigi Giussani: het theologische pad en oecumenische openheid" in december 2017, de rol op zich genomen van internationaal academisch centrum om de oproep te promoten. De ontvangen voorstellen worden momenteel geëvalueerd door het Wetenschappelijk Comité, met het oog op de publicatie van de essaybundels en mogelijke verdere initiatieven.

Onderscheidingen. De Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding zal een International Master's Degree Award en een Doctoral Degree Award instellen voor scripties over don Giussani, met de bedoeling kennis van zijn persoon en werk te bevorderen. De onderscheidingen zijn voorbehouden aan afgestudeerden van over de hele wereld, in het bezit van een master van - of gepromoveerd aan - een Italiaanse of buitenlandse universiteit. Details worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Virtuele tentoonstelling. Voorgesteld en samengesteld door Monica Maggioni en Dario Curatolo, wil deze tentoonstelling bijdragen tot de kennis van don Giussani op een directe, eenvoudige en rijke manier. De digitale tentoonstelling zal meertalig, toegankelijk en deelbaar zijn met individuen en kleine groepen over de hele wereld. Het is ook de bedoeling dat er een eenvoudige, fysieke presentatie in meerdere talen komt, die gebruikt kan worden bij bijeenkomsten en initiatieven van culturele en gemeenschapscentra.

www.clonline.org. De sectie gewijd aan Don Giussani zal worden verrijkt met nieuwe inhoud. Hier zal het traject van het eeuwfeest worden begeleid en getuigenissen en bijdragen worden gepubliceerd.

Biografie. In het voorjaar van 2022 zal een portret van het leven van don Giussani verschijnen, onder redactie van de Spaanse journalist Fernando De Haro.

Hoe kan ik bijdragen?

"Het jaar 2022 is een gelegenheid om te getuigen wie don Giussani vandaag is en Wie ons heeft aangegrepen door hem te ontmoeten. Daarom vragen wij iedereen om zijn of haar bijdrage", zo vervolgde Carrón tijdens de Geestelijke Oefeningen. Met het oog op de tentoonstelling en de online communicatie stellen we een concrete vorm voor om deel te nemen aan het eeuwfeest: u kunt uw eigen getuigenis opsturen, individueel of collectief (teksten, foto's met korte bijschriften, audio of audio-video), en daarbij antwoord geven op deze eenvoudige vraag: Wie is vandaag don Giussani voor u?

De website is online met alle details en technische instructies over hoe u uw bijdrage kunt opsturen, van 7 juni tot 15 september.

Voor informatie, advies en suggesties: centenario@comunioneliberazione.org