(foto: Iam Os/Unsplash)

Brief van Julián Carrón aan Kevin kardinaal Farrell

Brief van Julián Carrón pr., president van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, aan Kevin kardinaal Farrell, Prefect van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven

Eminentie,

Naar aanleiding van de brief waarmee u mij vooraf de tekst van het ‘Algemeen decreet met betrekking tot het bestuur van internationale verenigingen van gelovigen’ hebt willen doen toekomen, wil ik u verzekeren dat de Centrale Diaconie van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding de gevraagde maatregelen zal nemen op de wijzen en binnen de termijnen door het Decreet bepaald.

In het geloof in Christus, met respectvolle groet,
Julián Carrón

Milaan, 12 juni 2021

Hier kunt u de tekst van het decreet en de toelichting lezen op de website van het dicasterie (in het Engels)