Brief van Julián Carrón n.a.v. het Decreet van het Dicasterie voor de Leken.

De president van CL over genomen en nog te nemen maatregelen na de publicatie van het Algemene Decreet van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven m.b.t. de uitoefening van het bestuur binnen de internationale verenigingen van lekengelovigen
Julián Carrón

Beste vrienden.

Zoals bekend heb ik na de publicatie van het Algemene Decreet van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven met betrekking tot de uitoefening van het bestuur binnen de internationale verenigingen van lekengelovigen, de Prefect van het Dicasterie, kardinaal Farrell, onmiddellijk onze volle bereidheid meegedeeld om het vereiste uit te voeren. Ik wil jullie daarom informeren over de stappen die we tot nu toe ondernomen hebben en nog willen nemen.

De afgelopen weken is het Uitvoerend Bestuur van de Fraterniteit, samen met enkele juristen, intensief gaan reflecteren over wat er normatief gedaan moet worden om de duur van de mandaten in het centrale bestuursorgaan van de Fraterniteit en de participatiewijzen in de benoeming van de centrale Diaconie en de President ervan, te reguleren.
(...)