Mgr. Filippo Santoro

Paus Franciscus benoemt Mgr. Santoro tot speciaal afgevaardigde

Communiqué van de Heilige Stoel over de verandering in de leiding van de Memores Domini en de benoeming van de aartsbisschop van Taranto, Mgr. Filippo Santoro, tot speciaal gezant van de Heilige Stoel.

Paus Franciscus, die zeer begaan is met de ervaring van de Memores Domini en in haar charisma een manifestatie van Gods genade ziet, heeft opdracht gegeven tot een verandering in de leiding van de vereniging en de aartsbisschop van Taranto, Mgr. Filippo Santoro, tot zijn speciale gezant benoemd.

De speciale gezant zal vanaf 25 september 2021, ad nutum van de Heilige Stoel, tijdelijk de leiding van de vereniging met alle bevoegdheden op zich nemen, teneinde het charisma ervan te beschermen en de eenheid van haar leden te bewaren. Tegelijkertijd zal het huidige algemene bestuur van de vereniging komen te vervallen.

Het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven heeft pater Gianfranco Ghirlanda S.J. benoemd tot Pauselijk Assistent voor de Canonieke Zaken van de vereniging.