Julián Carrón heeft ontslag genomen als president van de Fraterniteit van CL

Carróns brief aan CL. Zijn genomen besluit, is, zoals hij uitlegt, "om te bevorderen dat de verandering van gids waartoe de Heilige Vader ons middels het Decreet heeft opgeroepen, kan plaatsvinden met de voor dat proces noodzakelijke vrijheid."

Het door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven afgekondigde en op 11 september 2021 in werking getreden Algemene Decreet De lekenverenigingen, dat de bestuursuitoefening binnen de internationale verenigingen van lekengelovigen regelt, bepaalt dat ‘de mandaten binnen het centrale bestuursorgaan op internationaal niveau […] een maximale duur [mogen] hebben van elk vijf jaar’ (art. 1) en dat ‘dezelfde persoon […] een functie in het centrale bestuursorgaan op internationaal niveau [mag] vervullen gedurende een periode van maximaal tien jaar’ (art. 2).

Het Vaticaanse Dicasterie bepaalt verder dat ‘de verenigingen waarbinnen, op het moment van de inwerkingtreding van het onderhavige Decreet, in het centrale bestuursorgaan op internationaal niveau aan leden mandaten zijn gegeven die de in de artikelen 1 en 2 genoemde termijnen overschrijden, nieuwe verkiezingen dienen te organiseren uiterlijk vierentwintig maanden na de inwerkingtreding van het onderhavige Decreet’ (art. 4), dus vóór 11 september 2023.

Aangezien Julián Carrón pr. meer dan tien jaar President is van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, heeft hij besloten zijn functie neer te leggen, om zo onmiddellijk het veranderingsproces te bevorderen dat vereist is voor de door de Heilige Stoel erkende internationale verenigingen van gelovigen.

Dit is de brief waarmee don Carrón vandaag zijn beslissing heeft meegedeeld aan alle leden van de Fraterniteit van CL:

Milaan, 15 november 2021

Beste vrienden,
Op dit zeer delicate moment in het leven van de beweging, heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden als President van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding. Dit om te bevorderen dat de verandering van gids waartoe de Heilige Vader ons – middels het Decreet over de bestuursuitoefening binnen de bewegingen – opgeroepen heeft, kan plaatsvinden met de voor dat proces noodzakelijke vrijheid.
Dit heeft als gevolg dat ieder persoonlijk verantwoordelijk wordt voor het charisma.
Het was mij een eer jarenlang dit dienstwerk te mogen uitoefenen, een eer die me vervult van nederigheid vanwege mijn beperkingen en als ik tegenover iemand van jullie tekort geschoten ben. Ik dank God voor het geschenk van het gezelschap waarvan ik heb mogen genieten, tegenover het schouwspel van jullie dagelijkse getuigenis, waarvan ik voortdurend geleerd heb en waarvan ik wil blijven leren.
Ik wens jullie toe deze omstandigheid te beleven als gelegenheid om te groeien in jullie kerkelijke zelf-bewustzijn, om te kunnen blijven getuigen van de genade van het door de Heilige Geest aan don Giussani geschonken charisma, die Christus een reële, overtuigende en bepalende aanwezigheid maakt, die ons heeft geraakt en meegesleept in een stroom van nieuw leven, voor onszelf en voor de hele wereld.

Blijvend jullie
Julián Carrón pr.