Davide Prosperi

Mededelingen van Davide Prosperi aan de beweging

De woorden van de interim-voorzitter van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, uitgesproken op 29 november 2021 n.a.v. het aftreden van don Julián Carrón als voorzitter op 16 november.
Davide Prosperi

Goedenavond aan iedereen. Allereerst wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid vanavond, juist nu het nog maar zo kort geleden is dat we u op de hoogte hedden gesteld. Ik wil u ook bedanken voor het geduld waarmee u hebt gewacht op opheldering over de toekomstige leiding van onze beweging, na het nieuws te hebben vernomen van het aftreden van don Julián.
Ik wil u verzekeren dat dit dankwoord geen formaliteit is. Ik ben er diep van overtuigd dat de respectvolle houding, vol positieve instelling en hoop, die ik in deze weken bij zo velen van u heb gezien, een kostbare vrucht is van de geloofsopvoeding die wij in dit gezelschap hebben ontvangen.
We zongen: "De weg is mooi voor degene die op weg gaat..." (C. Chieffo, "La Strada", in Canti, Società Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milaan 2014, p. 241). Laten we dus onze reis voortzetten zonder te stoppen: de weg is mooi en zeker, en we hoeven nergens bang voor te zijn, want, zoals de Heer zegt: "Ik zal met jullie zijn; Ik heb een hand op jullie hart gelegd" (C. Chieffo, "Canzone dell'ideale (Parsifal)", in Canti, op. cit., pp. 223-224). Dit alles bleek onmiddellijk uit de stroom van berichten en brieven die dit weekend binnenkwamen in antwoord op de brief die ik u allen zaterdagavond schreef. Deze berichten zijn al een eerste getuigenis van het feit dat we op reis zijn. En dat we samen deze reis ondernemen. Dus, wel gemeend, dank u.
Ik heb deze bijeenkomst voorgesteld om bepaalde beslissingen over het leven van de beweging in deze delicate fase van onze geschiedenis met u allen te delen (...)

Hieronder de pdf van de volledige (Engelse) tekst: