Je leven geven voor het werk van een Ander

Waar nog sprake is van God, wordt Hij niet langer opgevat als de zin van het leven, maar als ‘iets’ dat los staat van het dagelijkse bestaan. Zo wordt ook de werkelijkheid beroofd van haar zin en rol als teken. Hoe kunnen we uit deze situatie komen?

Je leven geven voor het werk van een Ander (Betsaida: 's-Hertogenbosch 2022) bundelt Giussani's bijdragen aan de laatste Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding die hij meemaakte (1997-2004). Hij laat erin zien hoe de hedendaagse cultuur de zin van het leven heeft losgekoppeld van de ervaring. Zelfs waar nog sprake is van God, wordt Hij niet langer opgevat als de zin van het leven, maar als ‘iets’ dat los staat van het dagelijkse bestaan. Zo wordt ook de werkelijkheid beroofd van haar zin en rol als teken. Hoe kunnen we uit deze situatie komen? Alleen als we verbaasd raken over de gebeurtenis van een ontmoeting met een uitzonderlijk aantrekkelijke menselijke aanwezigheid – waarbinnen Christus zich, in het leven van de Kerk, ervaarbaar maakt – die de vraag doet opkomen: ‘Hoe kan iemand zó zijn?’

Op de CobbenhagenAvond van zaterdag 29 januari 2022 zal Prof mr. R.M. Wibier, hoogleraar privaatrecht aan de universiteit van Tilburg, dit boek presenteren. Tijdens de online-presentatie in het Nederlands zal er een Engelse vertaling beschikbaar zijn.

Mail uiterlijk 26 januari naar Secretariaat Nederland dat u wilt deelnemen; dan krijgt u op 29 januari de zoom-link toegestuurd.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U bent van harte welkom! Meer informatie op cobbenhagenavonden.nl.