De apsis van een orthodoxe kerk (foto: Luca Fiore)

Russen en Oekraïners bidden samen voor vrede

De Euraziatische CL-gemeenschappen kwamen samen voor een moment van zang en gebed, aansluitend bij de intentie van de paus. "Op zo'n delicaat moment moet onze blik gericht zijn op de persoon van Christus."
Luca Fiore

Oekraïners en Russen samen. Maar ook Wit-Russen, Kazachen en Litouwers. Naar aanleiding van de intentie die paus Franciscus uitsprak tijdens het Angelus van afgelopen zondag hebben zich via Zoom de Euraziatische CL-gemeenschappen voor een moment van gebed voor de vrede verbonden.
Een eenvoudig moment van liederen en gebeden, ook uit de Russisch-orthodoxe traditie, waartoe verschillende van de deelnemers behoren. Onder leiding van Jean François Thiry, regiomanager, bracht het een zeventigtal mensen samen, terwijl op hetzelfde moment een soortgelijk gebaar was georganiseerd, in het Italiaans, door Russian Cristiana.

Na de voorlezing van de woorden die de paus zondag heeft uitgesproken werd het Angelus gebeden en het gebed voor de universele broederschap zoals voorgesteld in de encycliek Fratelli tutti: "Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, / weerspiegeld in alle volkeren op aarde. / Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is, / hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn / van die ene menselijke familie / waar U zoveel van houdt."

Het eerste lied was dus een lied voor Onze Lieve Vrouw, Mater nebo, geschreven door een orthodox meisje van de beweging: "Moeder van licht en liefde, ons volk is voor u verzameld, wij smeken u: onze tegenslagen zijn eindeloos. (...) Ster die ons leidt, laat ons nooit in de steek, richt uw tedere blik op uw kinderen op hun weg en wijs ons de weg".

Vervolgens werd het gebed van metropoliet Antonij van Suroz gelezen, aan wie veel van de aanwezige orthodoxen gehecht zijn en aan wie zij tijdens de Rimini Meeting in 2015 een grote tentoonstelling wijdden. "Heer, ik kan niet leven zonder U! / Ik ben zo verward, verdeeld in mijzelf, verdeeld met mijn naaste, / ik leef niet de eenheid van naastenliefde met allen om mij heen, / omdat ik niet met U verenigd ben! / Verenig mij met U zo nauw, zo volmaakt, / zoals de twijg die geënt is op de boom die hem het leven schenkt, zich met hem verenigt. / Geef ons één te zijn met U, Heer, / opdat uw leven in ons terugvloeit, uw goddelijkheid ons doordringt, uw heiligheid ons vervult, uw zuiverheid onze zuiverheid wordt."Daarna werd er nog een lied gezongen voor Onze Lieve Vrouw, dit keer Reina de la Paz door Claudio Chieffo: "Moeder van Liefde, de leugen vernietigt mij. Ik wil hier zijn, waak over mij, ik heb uw troost nodig." Dan nog een gebed van een groot figuur uit de orthodoxe wereld, pater Aleksandr Men: "Geef ons uw nieuw gebod te vervullen, opdat wij elkander liefhebben zoals Gij ons hebt liefgehad. Geef ons geduld, welwillendheid en heerschappij over elkander, opdat wij één mogen zijn zoals Gij één zijt met de Vader en de Geest, overeenkomstig uw gebed en gebod".

Vervolgens werd een passage uit het boek Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld van don Giussani voorgesteld: "De 'Ik-Jij' relatie tussen Christus en mij is een relatie die mijn hele zelf in zich draagt, en daardoor in mij allen draagt die in Christus delen, zoals zij één waren (...). Met het doopsel is een nieuwe persoonlijkheid geboren die, hoe meer zij zich bewust wordt van andere mensen die ook door Christus geroepen zijn, hoe meer zij zich één met hen voelt ("Maar weten jullie dan niet dat jullie elkaars ledematen zijn?"). Liefde voor de anderen wordt een overweldigende hartstocht voor hen, omdat zij deel zijn van Christus en dus deel van mij. Zo ontstaat de nieuwe constellatie, Gods heilige Kerk. Zo ontstaat een ware werkelijkheid van gemeenschap die begint en zich verspreidt als een geheel subject van de maatschappij, van de wereld, van de menselijke geschiedenis, van de universele geschiedenis - de Kerk als het Lichaam van Christus". Het gebedsmoment werd afgesloten met de recitatie van het Onze Vader en het oude Slavische lied Pod tvoju milost' (Sub tuum praesidium)."Het was een gebaar om ons eraan te herinneren dat, op zo'n delicaat moment voor de geschiedenis van onze landen, onze blik gericht moet zijn op de persoon van Christus," legt Jean François Thiry uit. "En dat we ons moeten toevertrouwen aan de bescherming van Onze Lieve Vrouw."
Het is niet de eerste keer dat de CL-gemeenschappen in deze landen zich verenigen om zich te herinneren aan wat de ware bron van vrede is. Het was al gebeurd in 2014, het jaar van de rellen op het Maidanplein, de gebeurtenissen op de Krim en het begin van de botsingen in Oost-Oekraïne, toen een bedevaart naar het Heilige Land werd georganiseerd, waaraan katholieken en orthodoxen, Russen en Oekraïners deelnamen.