Verwoesting na een Russische bombardement in Chuhuiv, in de regio Kharkiv, Oost-Oekraïne (Foto Justin Yau/Sipa USA/Mondadori Portfolio)

Oekraïne: 2 maart dag van vasten voor de vrede

De oproep van de paus voor een dag van vasten op Aswoensdag. En de verklaring van de staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, naar aanleiding van de invasie

Oproep van Paus Franciscus

Mijn hart is diep getroffen door de verslechterende situatie in Oekraïne. Ondanks de diplomatieke inspanningen van de laatste weken, openen zich steeds alarmerender scenario's. Net als ik voelen veel mensen over de hele wereld angst en bezorgdheid. Opnieuw wordt de vrede van allen bedreigd door partijdige belangen. Ik zou een beroep willen doen op hen die politieke verantwoordelijkheid dragen om hun geweten ernstig te onderzoeken voor God, die de God van de vrede is en niet van de oorlog; die de Vader is van allen en niet slechts van enkelen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden. Ik bid dat alle betrokken partijen afzien van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, de coëxistentie tussen de volkeren zou destabiliseren en het internationaal recht in diskrediet zou brengen.

En nu zou ik een oproep willen doen aan iedereen, gelovigen en ongelovigen. Jezus heeft ons geleerd dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met de wapens van God, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om 2 maart aanstaande, Aswoensdag, tot een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een bijzondere manier aan om zich op die dag intens toe te wijden aan gebed en vasten. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden voor de waanzin van de oorlog.

De verklaring van kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, naar aanleiding van de invasie

In het licht van de ontwikkelingen van vandaag in de crisis in Oekraïne zien we nog duidelijker de actualiteit van de duidelijke en uit de grond van zijn hart komende oproep die de Heilige Vader gisteren deed bij de afsluiting van de Algemene Audiëntie. De paus sprak van "grote droefheid", "angst en bezorgdheid". Hij riep ook alle betrokken partijen op "zich te onthouden van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, de coëxistentie tussen de volkeren zou destabiliseren en het internationaal recht in diskrediet zou brengen". Deze oproep heeft een dramatische urgentie gekregen na het begin van de Russische militaire operaties op Oekraïens grondgebied. De tragische scenario's die iedereen vreesde, worden werkelijkheid. Toch is er nog tijd voor goede wil, is er nog ruimte voor onderhandeling, is er nog plaats voor de uitoefening van een wijsheid die het overheersen van partijbelangen kan voorkomen, de legitieme aspiraties van allen kan vrijwaren, en de wereld kan behoeden voor de dwaasheid en de verschrikkingen van een oorlog. Als gelovigen blijven wij hopen dat degenen die het lot van de wereld in handen hebben niet zullen weglopen voor het spreken van hun geweten. En wij blijven bidden en vasten - zoals wij ook op Aswoensdag zullen doen - voor vrede in Oekraïne en in de hele wereld.