Een vrouw op de vlucht bij de Poolse grensplaats Medyka (Foto: Attila Husejnow/Sipa USA/Mondadori Portfolio).

CL met de paus: nee tegen de oorlog in de Oekraïne

Persbericht van de beweging over het conflict. "Wij staan aan de zijde van allen die zich inzetten om de verschrikking van deze oorlog te stoppen. Maar hoe broos is het verlangen naar vrede als het geen opdracht en dagelijkse verantwoordelijkheid wordt."

Wij staan aan de zijde van de Paus en van allen die zich inzetten om een einde te maken aan de verschrikking van deze oorlog. Wij zijn met de Paus die de vrede verdedigt en verkondigt. Maar hoe broos is het verlangen naar vrede als dit niet juist een taak wordt, een verantwoordelijkheid in het dagelijks leven om ervaringen op te doen die zorgen voor onderwijs, werk, liefdadigheid en gerechtigheid voor ons volk en voor elk volk.

Er is veel gezegd en er zal nog veel gezegd worden over de oorzaken en de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn van deze zinloze invasie van de Oekraïne door het Russische leger. Als christenen is onze blik in de eerste plaats gericht op de mens: mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, zieken en hulpbehoevenden, die plotseling worden bedreigd door de nachtmerrie van bombardementen, gebrek aan voedsel en eerste levensbehoeften, het verlies van dierbaren, en die gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten, alles overgevend aan het onbekende. Zullen zij iemand vinden die hen wil opvangen?

We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan, toekijken hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen en wachten tot ze voorbij zijn. En niet alleen omdat het conflict zich ditmaal in het hart van Europa afspeelt, maar ook omdat wij nog lange tijd de gevolgen van deze tragische oorlog zullen ondervinden. Zelfs Aeschylus merkte op dat het eerste slachtoffer van elke oorlog de waarheid is. Leugens voeden haat, scheppen vijandschap en openen diepe littekens tussen christenen die broeders en zusters zijn in het geloof en die elkaar bestrijden zonder te weten waarom.

Wij erkennen dat de woorden van paus Franciscus in Fratelli tutti op dit moment zeer waar zijn: "Elke oorlog laat onze wereld slechter achter dan hij ervoor was. Oorlog is een mislukking van de politiek en van de mensheid, een beschamende capitulatie, een nederlaag tegenover de krachten van het kwaad. Laten we niet blijven steken in theoretische discussies, maar het gewonde vlees van de slachtoffers aanraken. Laten we nog eens kijken naar al die burgers wier dood beschouwd werd als "collateral damage". [...] Laten we aandacht hebben voor de waarheid van deze slachtoffers van geweld, laten we de werkelijkheid door hun ogen bekijken en met een open hart naar hun getuigenissen luisteren. Dan kunnen we de afgrond van het kwaad in het hart van de oorlog zien, en zal het ons niet deren als naïef te worden beschouwd omdat we voor de vrede hebben gekozen.

In dit uur van angst en vrees, van onzekerheid over het lot van onze Oekraïense broeders en zusters, bidden wij om de tussenkomst van de Heilige Geest. Met het oog op de vastendag die de paus op Aswoensdag, 2 maart 2022, voor de gehele Kerk heeft uitgeroepen, bouwen wij op de voorspraak van de Maagd Maria, de "altijd levende bron" van hoop.