Angelus op het Sint-Pietersplein (© Massimiliano Migliorato/Catholic Press Photo)

Paus Franciscus: "Oorlog is waanzin. stop!"

Aan het einde van het Angelus op de eerste zondag van de veertigdagentijd deed Franciscus een oproep aan de wereld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.
Paus Franciscus

Dierbare broeders en zusters,

Rivieren van bloed en tranen stromen in de Oekraïne. Het is niet louter een militaire operatie, maar een oorlog, die dood, verderf en ellende zaait. Het aantal slachtoffers neemt toe, evenals de mensen die op de vlucht zijn, vooral moeders en kinderen. De behoefte aan humanitaire hulp in dit geteisterde land neemt met het uur dramatisch toe.

Ik doe een hartstochtelijke oproep om de humanitaire corridors daadwerkelijk te beveiligen, de hulp te waarborgen en de toegang tot de belegerde gebieden te vergemakkelijken, zodat onze broeders en zusters die geteisterd worden door bombardementen en angst hulp kan worden geboden welke van levensbelang is.

Ik dank allen die vluchtelingen opvangen. Bovenal bid ik dat de gewapende aanvallen stoppen en dat de onderhandelingen - en het gezond verstand - zegevieren. En dat het internationaal recht weer wordt gerespecteerd!

Ook wil ik de journalisten bedanken die hun leven op het spel zetten om informatie te verstrekken. Dank u, broeders en zusters, voor deze dienst! Een dienst die ons in staat stelt dicht bij de tragedie die de bevolking ondervindt te staan en die het ons mogelijk maakt te beoordelen hoe wreed een oorlog is. Dank u, broeders en zusters.

Laten we samen bidden voor Oekraïne: we zien haar vlaggen voor ons. Laten we samen, als broeders en zusters, bidden tot Onze Lieve Vrouw, Koningin van Oekraïne. Wees gegroet Maria...

De Heilige Stoel is bereid om alles te doen, om haar diensten aan te bieden voor deze vrede. In deze dagen zijn twee kardinalen naar Oekraïne gegaan, om het volk te dienen, om hulp te bieden. Kardinaal en aalmoezenier Krajewski, voor het brengen van hulp aan de behoeftigen, en Kardinaal Czerny, interim prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Menselijke Ontwikkeling. De aanwezigheid van de twee kardinalen daar vertegenwoordigen niet alleen de paus, maar alle christenen die nader tot elkaar willen komen en zeggen: "Oorlog is waanzin! Stop, alstublieft! Kijk wat voor wreedheid dit is!".