Kruisweg tijdens de Goede Week van de studenten van CL. San Leo, 1976. © Fraternità di CL

Pasen 2022

De videoposter van Gemeenschap en Bevrijding voor Pasen 2022. De afbeelding bestaat uit woorden van de paus en een foto, een momentopname van de kruisweg van studenten van CL, geleid door de stichter van CL, San Leo, 1976.

Zijn verrijzenis is niet iets van het verleden, ze bevat de levenskracht die in de wereld is doorgedrongen. Waar alles dood lijkt te zijn, verschijnen overal nieuwe kiemen van verrijzenis. Het is een weergaloze kracht. Het is waar dat het vaak lijkt alsof God niet bestaat: we zien onrecht, boosaardigheid, onverschilligheid en wreedheid, en die worden niet minder. Maar het is even zeker dat midden in het duister steeds iets nieuws begint te ontluiken, dat vroeg of laat vrucht voortbrengt. Op een afgemaaid veld steekt nieuw leven de kop op, hardnekkig en onstuitbaar.
Paus Franciscus

Hij, Christus, is het leven van mijn leven. In Hem is alles opgesomd wat ik zou willen, alles wat ik zoek, alles wat ik offer, alles wat zich in mij ontwikkelt uit liefde voor de personen met wie Hij me samengebracht heeft. Christus is een mens die tweeduizend jaar geleden geleefd heeft zoals alle anderen, maar die, opgestaan uit de dood, met de indringende kracht van het Mysterie in Hem, waarin hij deelhad in zijn natuur, ons beïnvloedt, dag na dag, uur na uur, handeling na handeling.
Luigi GiussaniMuziek: Dulcis Christe, Michelangelo Grancini, sec. XVII