Paus Franciscus begroet Davide Prosperi

Openingsgroet van Davide Prosperi, voorzitter

De woorden van de voorzitter van de Fraterniteit aan paus Franciscus en zijn verklaring aan het einde van de bijeenkomst op het Sint-Pietersplein
Davide Prosperi

Heilige Vader, we zijn u oneindig dankbaar dat u ons volk wilt ontvangen op dit prachtige plein dat ons terugvoert naar onze vele ontmoetingen met de pausen, van de heilige Paulus VI en de heilige Johannes Paulus II tot Benedictus XVI en u, paus Franciscus.

Tijdens de audiëntie die u ons op 7 maart 2015 verleende, bedankte u don Giussani voor het goede dat u middels de overweging van zijn geschriften van hem ontvangen had, en beval u ons aan om geen ‘aanbidders van zijn as te zijn maar zijn vuur levend te houden’. Don Giussani heeft in de levens van duizenden mannen en vrouwen echt een vuur aangestoken, het vuur doorgegeven dat de Heilige Geest is, vuur van de kennis van Christus en van de mens. Dit vuur is ook zeventien jaar na zijn dood nog springlevend, zoals na deze groet van mij, twee ervaringen die we uit vele gekozen hebben, ons zullen vertellen.

U, Heilige Vader, hebt zich niet beperkt tot een aanbeveling, maar u hebt ons de afgelopen jaren geholpen, vooral middels het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven – dat wij bedanken voor zijn geduldige en vaderlijke begeleiding – een nieuwe missionaire impuls te bedenken en te beginnen, een nieuwe levensbladzijde in onze geschiedenis. Als voorzitter van de Fraterniteit wil ik u verzekeren, Heilige Vader, dat wij, samen met de andere verantwoordelijken en de hele beweging, met grote aandacht de aanwijzingen van de Heilige Stoel volgen, opdat het charisma dat de Heilige Geest aan don Giussani gegeven heeft voor het welzijn van de hele Kerk, steeds nieuwe vruchten mag voortbrengen. En vandaag zijn wij hier, vol dankbaarheid en vreugde over uw uitnodiging, om u te vragen hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan de vernieuwing die de Kerk onder uw vaderlijke leiding doorvoert.

We bevinden ons in het honderdste Geboortejaar van don Giussani. Deze gelegenheid heeft aanleiding gegeven tot tal van initiatieven, bevorderd met de bedoeling onze blik te verruimen tot die periferieën van de wereld en van de ziel waarop u onze aandacht heeft gevestigd. Het is waar, er is veel verlatenheid, er zijn veel drama’s in de harten van de mensen en tegelijkertijd is er, bewust of onbewust, een oneindige verwachting van Christus, die de diepe reden onthult waarom de Heer in don Giussani aan de hele Kerk een getuige heeft willen geven van Christus’ dorst naar de mens en van de dorst van de mens naar Christus. Juist op dit plein besloot don Giussani zijn toespraak voor Johannes Paulus II, bij gelegenheid van de eerste mondiale ontmoeting van de kerkelijke bewegingen, op Pinksteren 1998, met de woorden: ‘De ware hoofdrolspeler van de geschiedenis is de bedelaar: Christus die bedelt om het hart van de mens en het hart van de mens dat bedelt om Christus’.
De twee getuigenissen die nu volgen zijn bedoeld als een teken van de vitaliteit van wat don Giussani met zijn totale ja tegen Christus, heeft voortgebracht.

Nogmaals dank, Heilige Vader, voor uw vaderschap, uw welkom, voor de woorden die u tot ons zult richten en voor uw zegen.

Verklaring na de audiëntie:

"Paus Franciscus’ audiëntie van vandaag, vanwege het Eeuwfeest van don Giussani, is voor de beweging van CL een groot geschenk en een groot feest geweest. We zijn de Heilige Vader echt dankbaar voor zijn woorden van enorme genegenheid en oprechte erkenning van het goede dat don Giussani voor de paus zelf, voor de Kerk en voor de wereld gedaan heeft.
Zijn vaderlijke oproep om de eenheid van ons gezelschap te bewaren en om er nog meer toe bij te dragen ‘het aantrekkelijke en nieuwe karakter van het christendom’ te laten zien, zijn voor ons een nieuw vertrekpunt. Als werkelijk doorslaggevend beschouwen we zijn uitnodiging om ‘het kostbare geschenk van [het] charisma en de Fraterniteit die erover waakt [te koesteren], want het kan nog vele levens laten ‘opbloeien’’. En vooral om hem te helpen bij zijn inzet voor de vrede.
De Heilige Vader heeft er ons vandaag nog meer van bewust gemaakt dat we begeleid worden door de moederlijke en liefdevolle omhelzing van de Kerk en hij heeft krachtig in ons het verlangen gewekt om dit moment van onze geschiedenis te beleven als een gelegenheid voor ieder van ons om te groeien, ‘om het charisma dat don Giussani jullie heeft toevertrouwd, nieuwe mensen en nieuwe omgevingen te laten bereiken."