"Laat deze heilige profetische en missionaire rusteloosheid in jullie harten branden"

Het boekje van de audiëntie van de Heilige Vader paus Franciscus met Gemeenschap en Bevrijding ter ere van de honderdste geboortedag van don Luigi Giussani (15 oktober 2022, Sint-Pietersplein, Rome).

"[...] We zijn bij elkaar vanwege de honderdste geboortedag van monseigneur Luigi Giussani. En dat doen we met een dankbaar hart, zoals we gehoord hebben van Rose en Hassina. Ik spreek mijn persoonlijke dankbaarheid uit voor het feit dat het mij, als priester, als jonge priester, goed gedaan heeft enkele van don Giussani’s boeken te overwegen; en ook als universele Herder ben ik dankbaar, voor alles wat hij overal heeft weten te zaaien en uitstralen voor het welzijn van de Kerk. En hoe zouden zij die zijn vrienden, zijn kinderen en zijn leerlingen geweest zijn, hem niet met ontroerde dankbaarheid gedenken? Dankzij zijn hartstochtelijk priesterlijk vaderschap in het meedelen van Christus, zijn zij gegroeid in het geloof als een geschenk dat het leven zin, menselijke weidsheid en hoop geeft." (toespraak van paus Franciscus)