Caravaggio, Madonna van Loreto (detail). Kerk van Sint-Augustinus, Rome. © Foto Scala,Florence.

Kerstmis 2022

De videoposter van 2022. Getoond wordt een detail van Caravaggio's "Madonna van Loreto", met begeleidende woorden van don Giussani en paus Franciscus

Voor mij kwam het allemaal als de verrassing van een ‘mooie dag’, toen een docent in de eerste klas van de bovenbouw – ik was vijftien – de eerste bladzijde van het Johannesevangelie voorlas en uitlegde. ‘Het Woord van God, dat wil zeggen datgene waaruit alles bestaat, is vlees geworden’, zei hij, ‘dus de schoonheid is vlees geworden, de goedheid is vlees geworden, de gerechtigheid is vlees geworden, de liefde, het leven, de waarheid is vlees geworden: het zijn bevindt zich niet in een platonische ideeënwereld, het is vlees geworden, het is één van ons’. Dat is het, dat is alles. Want mijn leven als zeer jonge man werd hierdoor letterlijk overweldigd: zowel als gedachtenis die hardnekkig op mijn denken inwerkte, als als stimulans voor een herwaardering van de banaliteit van alle dag. Sindsdien was het moment voor mij niet langer banaal. Als zo’n ‘mooie dag’ gebeurt en je plotseling iets heel moois ziet, dan kun je niet anders dan het zeggen tegen de vriend die naast je staat, dan kun je niet anders dan beginnen te roepen: ‘Kijk dáár!’ En zo gebeurde het.
Luigi Giussani

Als jongen van pas vijftien jaar was hij overdonderd door de ontdekking van het mysterie van Christus. Hij had – niet slechts met zijn verstand maar met zijn hart – aangevoeld dat Christus het éénmakende centrum is van de hele werkelijkheid, het antwoord op alle menselijke vragen, de verwezenlijking van elk verlangen naar geluk, goedheid, liefde en eeuwigheid dat aanwezig is in het mensenhart. De verbazing en de fascinatie van deze eerste ontmoeting met Christus hebben hem nooit meer losgelaten. Zoals de toenmalige kardinaal Ratzinger bij zijn begrafenis zei: ‘Don Giussani hield de blik van zijn leven en zijn hart altijd gericht op Christus. Zo begreep hij dat het christendom geen intellectueel systeem is, geen pakket dogma’s, geen moralisme, maar een ontmoeting; een liefdesverhaal; een gebeurtenis’. Hier ligt de wortel van zijn charisma. Don Giussani heeft harten aangetrokken, overtuigd en bekeerd omdat hij aan anderen doorgaf wat hij na zijn fundamentele ervaring in zich droeg: een passie voor de mens en een passie voor Christus als vervulling van de mens.
Paus Franciscus