Paus Franciscus tijdens de conferentie (foto: Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven)

"Opdat de kerk een waar volk zal zijn"

"Pastores en lekengelovigen zijn geroepen om samen op weg te gaan". De door het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven georganiseerde conferentie, welke ook was gericht aan bewegingen en verenigingen. De woorden van paus Franciscus en kardinaal Farrell

Er is een "verantwoordelijkheid die voortkomt uit het doopsel en die ons allen verenigt". En er is de "noodzaak van een adequate opleiding om deze gedeelde verantwoordelijkheid daadwerkelijk in praktijk te brengen." Dit waren de woorden van kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven, bij de inleiding van de internationale conferentie "Pastores en lekengelovigen zijn geroepen om samen op weg te gaan", die op 16 februari jl. in Rome begon en waaraan meer dan 200 pastores en leken van bisschoppelijke commissies voor leken en afgevaardigden van internationale associaties van gelovigen, afkomstig uit 20 landen, gedurende drie dagen deelnamen.

Afgevaardigd voor de Fraterniteit van CL was vicepresident Cesare Pozzoli, en voor de Memores Domini speciaal pauselijk gedelegeerde Mgr Filippo Santoro, die in plenaire discussies het woord voerde. "Iedereen in de Kerk moet een actief 'subject' zijn: allen zijn geroepen om hun originele bijdrage te leveren aan het leven en de zending van de Kerk, en allen zijn geroepen om voor zichzelf te denken en gebruik te maken van hun respectieve charisma's."

Een "Mensen"-Kerk dus, zoals paus Franciscus benadrukte in zijn toespraak ter afsluiting van de conferentie (Engels): "De weg die God de Kerk wijst, is juist die van een intensere en concretere ervaring van gemeenschap en samen op weg gaan. Hij vraagt de Kerk om manieren van afzonderlijk handelen, op parallelle sporen die elkaar nooit ontmoeten, achter zich te laten. Geestelijken gescheiden van leken, gewijde personen gescheiden van geestelijken en gelovigen; het intellectuele geloof van bepaalde elites gescheiden van het geloof van gewone mensen; de Romeinse Curie gescheiden van de afzonderlijke kerken, bisschoppen gescheiden van priesters; jongeren gescheiden van ouderen, echtgenoten en gezinnen gescheiden van het leven van de gemeenschappen, charismatische bewegingen gescheiden van parochies, enzovoort. Dit is de grootste verleiding op dit moment. De Kerk heeft nog een lange weg te gaan om te leven als één lichaam, als een echt volk, verenigd door hetzelfde geloof in Christus de Verlosser, verlevendigd door dezelfde Geest van heiligheid en gericht op dezelfde missie van het verkondigen van de barmhartige liefde van God onze Vader."

Hieronder de links naar alle volledige teksten:

De woorden van paus Franciscus ((Engels)
Toespraak van kardinaal Kevin Farrell (Engels)
De belangrijkste teksten van de conferentie (Engels)