Zwitserse gardisten luisteren op het Sint-Pietersplein naar de paaszegen Urbi et Orbi van paus Franciscus. (Foto: CNS - Vatican Media)

Christus is verrezen!

De paasboodschap Urbi et Orbi van Paus Franciscus, uitgesproken op het St. Pietersplein, Rome
Paus Franciscus

Beste broeders en zusters,

Christus is verrezen!

Vandaag verkondigen wij dat Hij, de Heer van ons leven, "de opstanding en het leven" van de wereld is Vandaag is het Pasen, het Paasfeest, een woord dat "doorgang" betekent, omdat in Jezus de beslissende overgang van de mensheid is gemaakt: de overgang van dood naar leven, van zonde naar genade, van angst naar vertrouwen, van verlatenheid naar gemeenschap (Joh. 20, 2). In Hem, de Heer van tijd en geschiedenis, zou ik iedereen met oprechte vreugde willen zeggen: Zalig Pasen!
Moge dit Pasen voor ieder van u, beste broeders en zusters, en in het bijzonder voor de zieken en de armen, de ouderen en degenen die momenten van beproeving en vermoeidheid meemaken, een overgang zijn van beproeving naar troost. We zijn niet alleen: Jezus, de Levende, is voor altijd bij ons,. Laat de Kerk en de wereld zich verheugen, want vandaag botst onze hoop niet meer op de muur van de dood, want de Heer heeft ons een brug naar het leven geopend. Ja, broeders en zusters, met Pasen is het lot van de wereld veranderd, en op deze dag, die ook samenvalt met de meest waarschijnlijke datum van Christus' verrijzenis, mogen wij ons verheugen om door pure genade de belangrijkste en mooiste dag van de geschiedenis te vieren.
Christòs anesti! - "Christus is opgestaan; hij is werkelijk opgestaan!" In deze traditionele verkondiging van de Kerken van het Oosten herinnert het woord "waarlijk" ons eraan dat onze hoop geen illusie is, maar de waarheid! En dat de reis van de mensheid, in het spoor van Pasen, nu gemarkeerd door hoop, des te sneller vooruit gaat. De eerste getuigen van de opstanding laten dit zien door hun voorbeeld. De evangeliën spreken over de haast waarmee, op de morgen van Pasen, de vrouwen "liepen om het aan de discipelen te vertellen" (Mt. 28, 8) . Maria Magdalena "rende en ging naar Simon Petrus" (Joh. 20, 2) , terwijl Johannes en Petrus zelf vervolgens "samen renden" (Joh. 20, 4) naar de plaats waar Jezus was begraven. En op paasavond, toen zij de Verrezene hadden ontmoet op de weg naar Emmaüs, gingen de twee leerlingen "onverwijld op weg" (Lc. 24, 33) en haastten zich enkele kilometers bergopwaarts en in het donker, bewogen door de onbedwingbare paasvreugde die in hun hart brandde (Luc. 24, 32). Diezelfde vreugde waarom Petrus, aan de oever van het Meer van Galilea, bij het zien van de opgestane Jezus niet in de boot kon blijven bij de anderen, maar onmiddellijk in het water sprong om snel naar Hem toe te zwemmen (Joh. 21, 7). Met Pasen, kortom, wordt de reis versneld en een race, omdat de mensheid het doel van haar reis, de zin van haar bestemming, Jezus Christus, ziet en wordt opgeroepen zich te haasten om Hem, de hoop van de wereld, te ontmoeten.
Mogen ook wij ons haasten om vooruitgang te boeken op een reis van wederzijds vertrouwen: vertrouwen tussen individuen, volkeren en naties. Laten we ons verwonderen over de vreugdevolle verkondiging van Pasen, over het licht dat de duisternis en de somberheid waarin onze wereld zich maar al te vaak bevindt, verlicht.
Laten we ons haasten om onze conflicten en verdeeldheid te overwinnen en ons hart te openen voor hen die in de grootste nood verkeren. Laten we ons haasten om wegen van vrede en broederschap te bewandelen. Laten wij ons verheugen over de concrete tekenen van hoop die ons vanuit zoveel landen bereiken, te beginnen met de landen die hulp en onthaal bieden aan allen die oorlog en armoede ontvluchten.
Tegelijkertijd komen we op deze weg ook veel struikelblokken tegen, die het moeilijker en veeleisender maken om ons naar de Verrezen Heer te spoeden. Laten we daarom tot hem bidden: Heer, help ons te rennen om U te ontmoeten! Help ons ons hart te openen!
Help het geliefde Oekraïense volk op zijn reis naar vrede, en werp het licht van Pasen op het Russische volk. Troost de gewonden en allen die geliefden hebben verloren door de oorlog, en geef dat gevangenen veilig en gezond mogen terugkeren naar hun families. Open de harten van de hele internationale gemeenschap om te streven naar beëindiging van deze oorlog en van alle conflicten en bloedvergieten in onze wereld, te beginnen met Syrië, dat nog steeds op vrede wacht. Sterk allen die getroffen zijn door de gewelddadige aardbeving in Turkije en in Syrië zelf. Laten we bidden voor allen die familie en vrienden hebben verloren, en voor hen die dakloos zijn geworden. Mogen zij troost ontvangen van God en hulp van de familie der naties.
Op deze dag, Heer, vertrouwen wij u de stad Jeruzalem toe, de eerste getuige van uw opstanding. Ik spreek mijn diepe bezorgdheid uit over de aanslagen van de afgelopen dagen die het gewenste klimaat van vertrouwen en wederzijds respect bedreigen dat nodig is voor de hervatting van de dialoog tussen Israëli's en Palestijnen, zodat er vrede kan heersen in de Heilige Stad en in de hele regio.
Heer, sta Libanon bij, dat nog steeds streeft naar stabiliteit en eenheid, zodat verdeeldheid wordt overwonnen en alle burgers samenwerken voor het algemeen welzijn van het land.
Wees aandachtig voor het geliefde Tunesische volk, en in het bijzonder voor de jongeren en degenen die lijden onder sociale en economische problemen, opdat zij de hoop niet verliezen en samen werken aan een toekomst van vrede en broederschap.
Richt uw blik op Haïti, dat al geruime tijd een ernstige sociale, economische en humanitaire crisis doormaakt, en steun de inspanningen van de politieke actoren en de internationale gemeenschap om een definitieve oplossing te vinden voor de vele problemen die dit zwaar beproefde volk teisteren.
Consolideer de vredes- en verzoeningsprocessen die in Ethiopië en Zuid-Soedan op gang zijn gebracht, en maak een einde aan het geweld in de Democratische Republiek Congo.
Steun, Heer, de christelijke gemeenschappen die vandaag Pasen vieren in bijzondere omstandigheden, zoals in Nicaragua en Eritrea, en gedenk allen die worden verhinderd hun geloof vrij en publiekelijk te belijden. Schenk troost aan de slachtoffers van het internationale terrorisme, vooral in Burkina Faso, Mali, Mozambique en Nigeria.
Help Myanmar om wegen van vrede te bewandelen, en verlicht de harten van de leiders, zodat de diep getroffen Rohingya recht kan worden gedaan.
Troost vluchtelingen, gedeporteerden, politieke gevangenen en migranten, vooral degenen die het meest kwetsbaar zijn, evenals de slachtoffers van honger, armoede en de verschrikkelijke gevolgen van drugshandel, mensenhandel en alle andere vormen van slavernij. Heer, inspireer de leiders van de naties om ervoor te zorgen dat geen enkele man of vrouw op discriminatie stuit en in zijn of haar waardigheid wordt aangetast; dat in volledige eerbiediging van de mensenrechten en de democratie deze sociale wonden worden geheeld; dat het algemeen welzijn van de burgerij altijd en uitsluitend wordt nagestreefd; en dat de veiligheid en de voorwaarden die nodig zijn voor dialoog en vreedzame co-existentie worden gewaarborgd.
Broeders, zusters, mogen wij het plezier van de reis herontdekken, de hartslag van de hoop versnellen en een voorproefje ervaren van de schoonheid van de hemel! Laten we vandaag de energie opbrengen om in goedheid vooruit te gaan naar de Goedheid zelf, die nooit teleurstelt. Als, zoals een van de oude vaders eens schreef, "de grootste zonde is niet te geloven in de kracht van de verrijzenis" , laten we dan vandaag geloven en belijden: "Christus is werkelijk opgestaan uit de dood!". Wij geloven in u, Heer Jezus. Wij geloven dat met U de hoop herboren wordt en de reis wordt voortgezet. Moge U, de Heer van het leven, ons bemoedigen op onze reis en ons herhalen, zoals U deed aan de discipelen op de avond van Pasen: "Vrede zij met u!" (Joh. 19, 21) .

Overgenomen van: RKDocumenten.nl