"Getuigen voor de wereld van een levend geloof"

De boodschap van Davide Prosperi bij de nieuwe wijdingen van de Fraterniteit van Sint-Carolus Borromeus: "getuigen voor de wereld van een levend geloof, juist omdat het wordt beleefd in deze gemeenschap"
Davide Prosperi

Aan don Daniele Bonanni, don Luca De Chiara, don Giorgio Ghigo, don Giacomo Landoni, don Andrew Lee, don Andreas Scholz en don Philip Stokman. Voor Giovanni Barrani, Ignazio Beghi, João Brito, Matteo Pagani en Martino Zavarise.

Beste vrienden,

de hele beweging van Gemeenschap en Bevrijding sluit zich ontroerd aan bij de viering van jullie priester- en diakenwijding. Het is een groot feest, want je kunt niets anders dan oprechte vreugde ervaren, noch kun je iets anders doen dan het hartstochtelijk delen met vrienden, wanneer jullie voor het leven gehoor geven aan de oproep die Christus de genade heeft gehad tot ieder van jullie te richten.

Een oproep die door Zijn wil is ontstaan en steeds meer is gaan overeenstemmen binnen het gezelschap van de beweging en op weg met de Fraterniteit van Sint-Carolus Borromeus, waardoor jullie nu getuigen zijn van een levend geloof, juist omdat het wordt beleefd in deze gemeenschap. Een levend geloof dat ernaar verlangt de ontvangen liefde aan anderen terug te geven. Missionarissen, zoals paus Franciscus onlangs zei, "zijn zij die alles doen opdat Jezus door hun getuigenis, hun gebed, hun voorspraak, langskomt. [...] Geloof wordt geboren door aantrekking. Men wordt geen christen omdat men door iemand gedwongen wordt, maar omdat men door liefde is aangeraakt." (Algemene Audiëntie, 7 juni 2023). Hiervoor dank ik van harte jullie families, jullie vrienden, jullie oversten en de hele Fraterniteit van Sint-Carolus Borromeus.

Het spijt me dat ik er niet persoonlijk bij kan zijn en ik geef als mijn beste wensen de woorden die don Giussani richtte tot een jongeman die hem vroeg hoe hij zijn zending moest begrijpen: "Wat is mijn zending, volgens welke, of, - wat hetzelfde is - hoe, moet ik mijn bestemming dienen? Luister, maak je nergens zorgen over, behalve over één ding: het ideaal liefhebben. Je moet het ideaal in zijn concreetheid liefhebben, want Ideaal, God, Christus, Bestemming zijn allemaal synonieme termen. Heb je bestemming lief, vraag God om je duidelijk je bestemming te laten kennen en lief te hebben, dan zal God je door de verschillende omstandigheden heen sturen waarheen Hij je moet sturen. Het is niet aan jou om je missie te kiezen. Wees niet bang, Hij zal het je aanwijzen. We kiezen onze roeping niet, God geeft ze ons, door ons ze te laten vinden binnen een bepaalde context. Maar we moeten van de bestemming houden, dat wil zeggen, we moeten houden van de reden om te leven; God vraagt om redelijkheid" (Realtà e giovinezza. La sfida [Realiteit en jeugd: de uitdaging], Bur, Milaan 2019, p. 96).

Ik omhels jullie stevig en vraag jullie om de Paus, de Kerk en de beweging te gedenken in jullie kostbare gebeden.