Jone and Carras

"Een mooi gezelschap"

Brief van Jone Echarri aan vrienden van de beweging na de dood van haar man Carras: "Ik ben in vrede en vol vertrouwen. Ik vraag jullie om me te blijven begeleiden."

Beste vrienden, ik wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om kort met jullie te delen wat ik de afgelopen weken heb meegemaakt. Zoals jullie weten, ging Carras op 27 november naar de Eerste Hulp en stierf hij op 9 januari na het ontvangen van de sacramenten. Het waren 39 dagen van buitengewone intensiteit.

Toen zijn neuroloog hem vertelde over de ernst van zijn diagnose en zijn levensverwachting (drie maanden), was Carras stil en de dokter wilde zeker weten dat hij het goed had begrepen. Hij antwoordde: "Ja. De heilige gebeurtenis."

Een vriend van ons van de Gruppo Adulto, die erover nadacht hoe hij ons kon begeleiden, vroeg verschillende priesters om bij ons thuis een mis te komen opdragen. Het was ontroerend om te zien hoe ze zich gedurende al die dagen organiseerden zodat we nooit de mis of de aanwezigheid van onze gemeenschap misten. Carras was zich er volledig van bewust en ging zelfs zover om aan het begin van een van de missen te zeggen: "Christus is echt, Hij is geen idee. Je kunt je zelfs met Hem voeden."

Voor hem was de mis een steun, een vitaal moment, zozeer zelfs dat hij meerdere keren per dag vroeg wanneer de volgende viering zou zijn. Het was het gebaar dat de dag voor hem betekenis gaf. Aan het einde van de mis zei een van de priesters, ontroerd door wat hij zag gebeuren, tegen hem: "Carras, wat een prachtige gemeenschap heb je." En hij antwoordde: "Een mooi gezelschap."

Dit mooie gezelschap werd ook vertaald in concrete en zeer noodzakelijke gebaren in het dagelijks leven. Degenen die ons kwamen bezoeken waren als echte kinderen die tot het einde voor een vader zorgden. In het bijzonder onze vrienden en buren, de Memores Domini, en enkele vrienden die ons maandenlang zorgvuldig en discreet hebben geholpen met eten, boodschappen en klusjes. Ik kan niet anders dan al het medisch personeel bedanken, van de neuroloog tot de arts voor palliatieve zorg en de verpleegster die naar het huis kwam en een grote rol speelde bij het gezelschap houden van Carras en van ons allemaal die bij hem waren.

De beslissende stap in het leven van alle mensen, de stap naar de uiteindelijke Bestemming, was vast en zeker een echt 'mooie' stap om twee redenen: enerzijds omdat Carras geholpen werd om zijn ziekte sereen te beleven; anderzijds omdat vanaf het allereerste begin hij zich toevertrouwde aan het plan van de Ander, aan het plan van de Vader.

Hij heeft nooit geprotesteerd of geklaagd over de achteruitgang van zijn fysieke vermogens. Hij behield zijn positiviteit en gevoel voor humor die hem altijd kenmerkten en die hem nooit in de steek lieten. Hij verloor nooit zijn vreugde en leefde dankbaar voor alles wat hij om zich heen zag gebeuren.

Maar dit gebeurde niet alleen met Carras: verschillende mensen die ons bezochten, en die niet deelnemen aan onze beweging, waren onder de indruk en zeiden: "Wat hier gebeurt, komt uit een andere wereld."

Geconfronteerd met dit schouwspel van vrijheid dat met de gegeven omstandigheid op gang kwam, was het prachtig om te zien hoe hij zich ervan bewust was. Hij bleef maar zeggen: "Wat hebben we een geluk gehad. Zoals Javier Prades ons op de begrafenis vertelde was het laatste wat hij Carras hoorde zeggen: "Dank je wel." En dat is het woord dat ook wij de afgelopen weken het meest hebben horen zeggen.

Gedurende deze tijd leefde Carras met een radicale zorg en verlangen naar de eenheid van de beweging. Tegen iedereen die bij hem op bezoek kwam, benadrukte hij dit: "Het belangrijkste dat we moeten bewaken is de eenheid van de beweging. Ik weet dat de eenheid van de Heilige Geest komt, maar wij hebben de taak om erover te waken."

Na zijn dood zeiden de mensen die me opzochten of me schreven niet: "Ik sta je bij in verdriet", maar "dank je, dank je". Ze vertelden me feiten en oordelen die ik nog nooit had gehoord. Voor mij waren de uren van de wake niet formeel: ik luisterde naar alles in verwondering en was vooral ontroerd om mensen te zien die, niet langer deel uitmakend van onze beweging, gekomen waren om afscheid te nemen van Carras.

Andere aspecten die ik wil benadrukken zijn de schoonheid en de stilte die zowel in de rouwkamer als tijdens de begrafenis waargenomen konden worden, die beide in passende ruimtes gevierd werden dankzij de beschikbaarheid van de respectievelijke pastoors. De bloemen, het decor, de liederen, de zorg voor de liturgie, de orde... Alles herinnerde aan een ultieme Schoonheid. Een Schoonheid waarvoor we allemaal gemaakt zijn, inclusief de begrafenisondernemer die, geprovoceerd door wat hij zag, besloot deel te nemen aan de uitvaartmis.

Ik ben ook dankbaar voor de deelname van veel Italiaanse vrienden, waaronder degenen die aanstaande zaterdag aanwezig zullen zijn; ik weet dat ze veel verplichtingen hebben en ik waardeer hun aanwezigheid des te meer op dit moment. In het bijzonder wil ik Davide Prosperi bedanken voor zijn genegenheid en nabijheid.

Zoals jullie je kunnen voorstellen heb ik, gezien de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich hebben ontvouwd, tijd en stilte nodig om alles wat ik heb meegemaakt in overweging te nemen, net zoals ik na mijn ziekte heb gedaan. Het enige wat ik nu kan zeggen is dat ik in vrede en vol vertrouwen ben. Dat zijn de woorden die mij definiëren.

Ik kan niet reageren op de overvloed van jullie genegenheid in de vorm van berichten, foto's, getuigenissen, e-mails, telefoontjes... Ik dank jullie nogmaals en vraag jullie mij te schrijven op het e-mailadres dat de secretaris van de beweging voor mij heeft ingesteld:
jone@clonline.es

Tot slot wil ik ieder van jullie, één voor één, laten weten dat ik enorm dankbaar ben voor de meest praktische aspecten, voor jullie blijken van genegenheid en vooral voor jullie gezelschap in gebed, waarvan ik berichten ontvang van over de hele wereld. Ik was zeer ontroerd toen ik zag hoe in zoveel landen missen worden opgedragen voor Carras. Ik vraag jullie om me te blijven vergezellen op deze nieuwe reis die vandaag begint: het is het grootste gebaar van genegenheid dat we voor elkaar kunnen hebben. Ook ik bid voor jullie.

In gemeenschap,
Jone