Mgr. Filippo Santoro en Davide Prosperi met paus Franciscus tijdens een privé-audiëntie op 15 januari 2024 (Vatican Media/Catholic Press Photo)

De Paus tot CL: "Bewaar de eenheid"

Na de audiëntie met Davide Prosperi en mgr. Filippo Santoro heeft Franciscus een brief gestuurd bij gelegenheid van de sterfdag van don Giussani en de 70e verjaardag van de beweging. Hieronder zijn woorden en de brief van de voorzitter van de fraterniteit

Beste vrienden,

op 15 januari jl. hadden monseigneur Filippo Santoro en ik de gelegenheid om paus Franciscus te ontmoeten tijdens een privé-audiëntie. We werden in de gelegenheid gesteld om hem te vertellen over de stappen die de Fraterrniteit en de Memores Domini het afgelopen jaar hebben genomen en om ons toevertrouwen aan zijn vaderschap te vernieuwen op onze reis van het volgen van Christus en de Kerk.

Met grote vreugde deel ik met jullie allen de brief die de paus ons heeft willen sturen bij gelegenheid van de sterfdag van don Giussani en de 70e verjaardag van het ontstaan van de beweging. Het zijn woorden vol betekenis voor de tijd waarin we leven. We verwelkomen ze van harte om ons te identificeren met de blik van de paus op de geloofservaring van ieder van ons en van onze gemeenschappen.

Samen met Z.E. Monseigneur Filippo Santoro ben ik diep dankbaar voor dit gebaar van achting en genegenheid van de Heilige Vader. Ik nodig jullie uit om, zoals hij ons vraagt, voor hem te blijven bidden.

Hartelijke groet
,

Davide Prosperi


Vaticaan, Santa Marta, 30 januari 2024Dierbare broeder,

met dankbaarheid voor uw recente bezoek, ter gelegenheid van de audiëntie van 15 januari, waarbij u en Monseigneur Santoro mij bijgepraat hebben over het leven van de beweging van Gemeenschap en Bevrijding en van de Memores Domini, wil ik u een hart onder de riem steken. Ik ben de Heer dankbaar voor de vitaliteit die de beweging voortdurend laat zien in haar werk van evangelisatie en naastenliefde voor de mannen en vrouwen van vandaag. Het geeft mij veel troost om te zien hoe serieus en bereidwillig de beweging de woorden heeft aanvaard die ik tot u richtte tijdens de audiëntie van 15 oktober 2022, evenals die van het Dicasterium voor de Leken, het Gezin en het Leven. Ik moedig u aan om op deze weg verder te gaan en ik bevestig u in het werk dat u in deze periode hebt gedaan.

Ter gelegenheid van de viering van de geboorte in de hemel van de Dienaar Gods Mgr. Luigi Giussani en van de 70ste verjaardag van het ontstaan van de Beweging, wil ik u en alle aanhangers van de beweging in het bijzonder aanraden om zorg te dragen voor de eenheid onder u: in feite zal alleen zij, in navolging van de herders van de Kerk, op den duur de vruchtbaarheid kunnen waarborgen van het charisma dat de Heilige Geest aan don Giussani gaf: "Ik geef u een nieuw gebod: hebt elkander lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Zo zullen allen weten dat jullie mijn leerlingen zijn, als jullie liefde hebben voor elkaar."

Om de eenheid te bewaren en ervoor te zorgen dat het charisma steeds adequater de tijden interpreteert waarin jullie geroepen zijn om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus, is het nodig om verder te gaan dan de personalistische interpretaties, die helaas nog steeds aanwezig zijn en die het risico inhouden van een eenzijdige visie op het charisma zelf. Daarom moedig ik u en uw medewerkers aan om door te gaan met het werk dat u hebt ondernomen en dat gericht is op het behoud van een integrale visie. De pedagogische weg die u en degenen die u helpen bij het leiden van de beweging voorstellen, helpt ook om verschillende misverstanden recht te zetten en uw missie voort te zetten in trouw aan het charisma dat aan de Kerk is gegeven door don Giussani.

In deze periode, die zo beslissend is voor jullie geschiedenis na de dood van de stichter, richt ik me daarom tot alle leden van de beweging met een uitnodiging om de ingeslagen weg te volgen, onder leiding van de Kerk, en om gewillig en loyaal samen te werken met hen die geroepen zijn om de beweging te leiden. Alleen deze gehoorzaamheid, voortdurend herontdekt en gevoed, kan zorgen voor een steeds rijkere ervaring van christelijk leven onder jullie en de vernieuwing van jullie aanwezigheid in de wereld, wat ten goede komt aan de hele Kerk.

Moge de Heer jullie zegenen en moge Onze Lieve Vrouw jullie beschermen. En vergeet alstublieft niet voor mij te bidden.

In broederlijke verbondenheid,
Franciscus