Margaret Karram (Catholic Press Photo)

Karram: "de woorden van de paus over eenheid dagen ook ons uit"

De presidente van de Focolare-beweging schrijft aan Davide Prosperi op de sterfdag van don Giussani: "De Heilige Geest zal weten hoe Hij ons in staat moet stellen om van Christus te getuigen met het specifieke charisma dat ons in de Kerk is toevertrouwd."

Rocca di Papa, 14 February 2024

Beste Davide Prosperi,

Met veel genoegen heb ik de brief gelezen die paus Franciscus tot u wilde richten ter gelegenheid van de 19e sterfdag van don Luigi Giussani en de 70e verjaardag van Gemeenschap en Bevrijding, na de privé-audiëntie met Zijne Excellentie Monseigneur Filippo Santoro.

Mijn hart verheugt zich over zijn genegenheid en zijn achting voor u, leden en aanhangers van CL, die u bevestigt en aanmoedigt om door te gaan met het werk dat in deze periode is ondernomen om uw werk van evangelisatie en naastenliefde steeds vruchtbaarder te maken en trouw te blijven aan de oorspronkelijke inspiratie, in het bijzonder onder jongeren en op cultureel gebied.

Op deze verjaardagen stuur ik u mijn hartelijke gelukwensen, en die van de Focolarebeweging.

Laten we samen God danken voor het grote geschenk aan de Kerk dat het leven en het onderricht van don Giussani is, vandaag relevanter dan ooit tevoren.

Ook wij laten ons uitdagen door de woorden van de Heilige Vader om te zorgen voor eenheid onder allen, met steeds hernieuwde wederzijdse liefde, om ruimte te maken voor de Heilige Geest. Hij zal ons in staat weten te stellen om te getuigen van Christus met het specifieke charisma dat ons is toevertrouwd in de Kerk en in de wereld voor het welzijn van de menselijke familie.

Verenigd in broederlijke gemeenschap, inzet en gebed,

Margaret Karram
Presidente Focolare Beweging