Duccio van Buoninsegna (ca. 1260 – 1318), Maestà, cymatium: Verschijning aan de apostelen bij gesloten deuren. Museo dell’Opera Metropolitana, Siëna, Italië. Foto: Opera Metropolitana Siena/Scala, Florence.

Pasen 2024. De paasposter van CL

Dit jaar worden de woorden van paus Franciscus en don Giussani begeleid door Duccio di Buoninsegna's "Verschijning aan de apostelen bij gesloten deuren."

Dit is dan wat het Pasen van de Heer doet: het spoort ons aan voort te gaan, uit het gevoel van verslagenheid te komen, de steen weg te rollen van de graven waarin we dikwijls onze hoop opsluiten, om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, omdat Christus is opgestaan en de richting van de geschiedenis veranderd heeft.
Paus Franciscus

De christelijke gebeurtenis is God die het mensenleven en de geschiedenis binnengaat. En ik ben christen omdat Hij, God, onder ons aanwezig is en alle dagen aanwezig zal blijven tot aan het einde van de wereld. Dat kind groeit op, sterft en verrijst, en met zijn verrijzenis gaat Hij onweerstaanbaar de geschiedenis binnen en trekt Hij mensen tot Zich, wier eenheid Zijn Lichaam vormt, mysterieus Lichaam of volk van God.
Luigi Giussani