Don Luigi Giussani (Sergio Assandri/Archivio Fraternità CL)

Christendom als gebeurtenis vandaag

Bij gelegenheid van de negentiende verjaardag van zijn dood (22 februari 2005) volgt hier de volledige tekst van een lezing door Luigi Giussani, georganiseerd door de Vereniging Charles Péguy en het Culturele Centrum San Carlo (Milaan, 28 oktober 1992).

Moderator. Don Giussani zal ons vanavond toespreken over ‘Het christendom als gebeurtenis vandaag’, wat het genie waardoor de ervaring die hij heeft opgewekt en beleefd in de Kerk en voor de Kerk van nu, ons allemaal heeft geraakt. Aan het einde is er ook ruimte voor enkele vragen.

Luigi Giussani. Objectief gezien lijkt het me dat de betekenis van het onderwerp (‘Het christendom als gebeurtenis vandaag’) wordt gevormd door het feit dat het woord christendom tegenwoordig gemakkelijker wordt geïdentificeerd met een reeks morele waarden of het prediken van morele waarden, met een zorg voor morele waarden. Ik zeg niet dat het christendom zich niet bekommert om morele waarden, maar ik wil eenvoudigweg zeggen dat het christendom niet samenvalt met het prediken van morele waarden. Als we afgelopen zondag bij de Mis waren, heeft de prachtige parabel van de Farizeeër en de tollenaar (vgl. Lc 18,9-14), ons opnieuw verrast: het verbaast ons altijd, uiteindelijk, wanneer Hij zegt dat de tollenaar met vergiffenis de tempel verliet, “gerechtvaardigd”, in orde, in vrede, terwijl de Farizeeër, die had opgeschept over alle goede dingen die hij had gedaan – en hij loog niet: Christus zei niet ‘de Farizeeër loog’, helemaal niet –, de veroordeeld de tempel verliet. Het is niet meteen nodig om de uiteindelijke reden voor deze tegenstelling te verhelderen; misschien komt dat dat nog komt als de conclusie van andere gedachten. Maar ik zou willen zeggen dat het belangrijkste, voor iemand die over het christendom moet spreken, erover moet denken of het moet beleven, de hoofdzaak juist dit is: dat je datgene waarmee je je wil bezig houden, of wat je wilt beleven, niet kunt herleiden tot enkele morele waarden die je door de kracht van je eigen wilskracht in daden weet om te zetten. Het christendom is een feit, een gebeurtenis, een objectief feit, en zelfs als de hele wereld niet zou geloven, zou die niet meer in staat zijn om dat uit te wissen. Er is geen redenering die stand kan houden. ‘Contra factum non valet illatio’: tegenover een feit is het nutteloos, je kunt je tegen een feit niet verzetten met een redenering, met de kracht van een redenering.
[...]