© pixabay.com - Perlinator

Vrijheid achter de tralies

'Niemand van ons kan tot een zekerheid komen over Christus, over Zijn goddelijkheid, zonder dat er eerst iets gebeurt, "iets dat genade is, pure genade"'. Een getuigenis uit het april-nummer van Traces

Op verzoek van de gevangeniskapelaan van onze stad geef ik al een paar maanden catechismusles aan een aantal gevangenen. Eerst was het er maar één, toen stelde hij het voor aan een paar anderen en nu zijn het er een stuk of tien. Op een dag las ik het evangelie van Lucas over Jezus' ontmoeting met Zacheüs. Bij de woorden van Christus: "Zacheüs, kom snel naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis blijven", keek ik op en wisselde ik blikken uit met een van de medebewoners die duidelijk ontroerd was. Ik stond ook even stil en de andere gevangenen vroegen zich af wat er onverwacht met Zacheüs was gebeurd, maar niemand durfde het overduidelijke te zeggen. Ik was "vol" van wat ik in de ogen van die gevangene had gezien. Een andere episode ging over het verraad van Judas. De eerste gevangene kwam een ander te hulp door zich te herinneren dat Petrus Hem ook meer dan eens had verraden ("Die schurken!" spotten ze). Maar toen merkten ze op dat terwijl Judas het recht in eigen hand neemt en zichzelf ophangt, Petrus zijn gezicht verliest maar om vergeving vraagt. Op dat moment vroeg ik wat vertrouwen is en de eerste gevangene zei dat Judas de ernstige zonde beging om niet in Jezus te geloven. Vanaf dat moment vroeg hij een raadsel aan al zijn nieuwe vrienden die naar catechisatie kwamen: "Wat is de zonde van alle zonden?" En hij legt uit dat het de zonde van Judas is: de afwezigheid van geloof. Op een dag was er een verhitte discussie over de kwalen van de wereld: oorlog, epidemieën, de dood van onschuldige mensen. Ook hier, tegenover de algemene beschuldigingen dat God niets deed, hield een van de gevangenen iedereen tegen en nam de rol van God op zich, bijna alsof God zelf sprak, en zei: "Ik heb jullie gemaakt en nu is het aan jullie om een verschil te maken." Ik was sprakeloos; daar, op die plaats van onvrijheid, hoorde ik een opgesloten man de eenvoudigste en grootste definitie van vrijheid geven die ik ooit had gehoord. Wat we hoorden op de Dag van de Opening van het Jaar wordt ervaring - dat, behalve Zijn expliciete manifestatie, niemand van ons tot een zekerheid kan komen over Christus, over Zijn goddelijkheid, zonder dat er eerst iets gebeurt, "iets dat genade is, pure genade." Dit is wat ik voor mijn ogen zag gebeuren.
Gilberto