Het standbeeld van Matteo Ricci in het centrum van Macau (foto: Wikimedia Commons)

"Liefde gegeven omwille van de liefde"

Pater Antonio Sergianni in Tracce, juni 2024, over Matteo Ricci, de evangelisator in China en geciteerd tijdens de Geestelijke Oefeningen. "Waarom deed hij wat hij deed, gedroeg hij zich zoals hij deed? Niet om werken te doen, maar om Christus te brengen"
Maria Acqua Simi

Pater Antonio Sergianni is 84 jaar oud, heeft een paar pijntjes en veel avonturen te vertellen. "Ik heb 84 redenen om bezorgd te zijn en één om blij over te zijn: Christus is opgestaan en dat is mijn hoop," verduidelijkt hij meteen. Hij werd geboren in Toscane in 1940, werd priester gewijd in 1965 en bracht bijna 30 jaar door op missie in China met het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies (PIME), voordat hij naar het Vaticaan werd geroepen door Benedictus XVI en vervolgens door paus Franciscus naar het Bureau voor China van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, dat in nauwe samenwerking met het Vaticaanse Staatssecretariaat en de richtlijnen van de paus werkte aan de delicate betrekkingen tussen Peking en de Kerk in China.

Zijn leven is getekend door de ontmoeting met enkele priesters, zoals pater Divo Barsotti, en twee missionarissen die hij ontmoette tijdens zijn seminarietijd. "Toen ik 12 jaar oud was besloot ik priester te worden. Toen ze het hoorde zei mijn moeder dat ze het al wist omdat ze altijd tot onze kleine Madonna, Onze Lieve Vrouw van de Kinderen, had gebeden dat ik priester zou worden. Dus ging ik naar het seminarie. Twee jaar later, binnen een paar maanden na elkaar, kwamen er twee missionarissen op bezoek die uit China waren verbannen. Het was 1954. Beiden hadden een zware tijd doorgebracht in de gevangenissen van de Chinese Communistische Partij. Alleen de eerste was verdrietig en boos, terwijl de tweede sereen was, blij dat hij voor Christus en zijn evangelie had geleden. Ik was er zó van onder de indruk...Zijn naam was Amelio Crotti en hij was een zendeling van PIME. Zijn getuigenis wekte bij mij de droom om zelf naar China te gaan." Het duurde echter twintig jaar voordat pater Antonio voet kon zetten op het Aziatische continent. De Culturele Revolutie van Mao had namelijk nieuwe golven van geweld tegen katholieken teweeggebracht: duizenden missionarissen en religieuze mannen en vrouwen die trouw waren aan de paus werden gedood, gevangen gezet of verdreven, kerken werden vernield, christelijke symbolen verbrand terwijl de CCP probeerde een nationale katholieke kerk te creëren die tegengesteld was aan die van Rome.

Tijdens zijn studie stuitte de jonge Antonio op de figuur van Matteo Ricci, een Jezuïtische missionaris die in 1610 in Beijing overleed - de Chinezen noemen hem Li Madou en hij werd in 2022 door paus Franciscus eerbiedwaardig verklaard - en die nog steeds een van de weinige buitenlanders is die in China publiekelijk worden herdacht en geëerd. Zijn graf in de Chinese hoofdstad bevindt zich in de Marxistisch-Leninistische Academie, een voormalige begraafplaats van de jezuïeten, die een vaste bestemming is voor duizenden toeristen en pelgrims. Maar wie was Matteo Ricci? Pater Sergianni, gefascineerd door zijn figuur, was niet tevreden met de schaarse informatie die circuleerde en na jaren van onderzoek legde hij in de bibliotheek van Macerata een negentiende-eeuws boek bloot met uitgebreide correspondentie tussen de missionaris en zijn overste en familie tijdens zijn jaren in China.

Pater Antonio Sergianni

Meer dan vijftig brieven vol hartstochtelijke liefde voor God, met hun tijdige sociaal-politieke oordelen die zeer diepgaand zijn vanuit theologisch en spiritueel oogpunt. "Cartograaf, filosoof, wiskundige, geleerde, vertaler en scherp waarnemer, hij was echt een brug tussen Oost en West. Maar dit alles is niet genoeg om uit te leggen waarom zijn boodschap nog steeds zo relevant is," legt de Toscaanse missionaris uit. "Waarom deed hij wat hij deed, waarom gedroeg hij zich zoals hij deed? Niet om werken te doen, maar om Christus te brengen. Daarom probeerde hij het onmogelijke om contact te leggen met de keizer, wat hem lukte. Hij wilde legaal kunnen prediken in China en daarvoor was het nodig om ontmoetingen te regelen, bezoeken af te leggen, geschenken te brengen. Hij deed grootse dingen, maar leed ook veel. Hij werd beschuldigd van kinderhandel, een van zijn metgezellen klaagde hem aan voor het misbruiken van de vrouw van een plaatselijke gouverneur...Allemaal leugens uit haat tegen christenen. Ze vielen zijn missie aan, sommige van zijn vrienden stierven, anderen werden ernstig ziek. Hij realiseerde zich dat hij de weg van de dialoog met de Chinese cultuur moest zoeken. Het eerste boek dat hij in het Chinees vertaalde was, niet verrassend, een verhandeling over vriendschap. Een grote intuïtie."

Zijn daden en die van zijn metgezellen waren ook beslissend. "Zoals toen ze voor de rechtbank werden geroepen om te getuigen tegen de dieven die hun missie hadden aangevallen: in plaats van hen te beschuldigen, vroegen ze om hun vergiffenis. Sommigen zeiden: 'Wij hebben nog nooit iemand in ons land horen zeggen dat men goed moet doen aan hen die hen kwaad hebben gedaan.' Anderen merkten op: "Hieruit kunnen we zien dat de wet van Ricci volmaakter is dan de onze. Sommigen bekeerden zich." Wat voor pater Sergianni overblijft "is de motivatie die hem in stand hield: zijn totale identificatie met het Chinese volk, zijn gepassioneerde studie van hun gewoonten en tradities, zijn voortdurende zoektocht naar een relatie met de lokale autoriteiten van die tijd, zijn vreugdevol verdragen van laster en aanvallen. Zijn enige drijfveer was de liefde van Christus, dat mysterie dat we de Menswording noemen, dat wil zeggen, de liefde van God aanwezig in de mens."

Er is een terugkerende zin in Ricci's brieven die helpt om de missionaire geest van die tijd te begrijpen: "Jullie doen het uit liefde voor God, die mens werd uit liefde voor mij." Dat wil zeggen, liefde gegeven omwille van de liefde. En als er geleden moet worden is er geen reden om bang te zijn want "God, zoals ze zeggen, geeft de winter in overeenstemming met de kleding". De jezuïet zou niet altijd begrepen worden, noch in zijn tijd, noch in de eeuwen daarna. Zijn doel was niet om duizenden Chinezen te dopen. Wat hij echt wilde was dat zijn bekering diep, echt, oprecht zou zijn. Daarom was hij zo veeleisend toen hij de catechismus en de sacramenten onderwees: hij kon wel tien jaar wachten om iemand te dopen. De kenmerken van de jezuïtische missionaris zijn het geduldig wachten op de stappen van de ander en de identificatie met de ander.

In een prachtige brief uit 1599, ook geciteerd door mgr. Giovanni Paccosi tijdens de Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van CL, verwoordt pater Ricci dit goed: "Wat betreft wat u me vroeg, dat ze nieuws uit China willen zien over een grote bekering, weet dat ik en alle anderen die hier zijn dag en nacht van niets anders dromen [dat er grote bekeringen kunnen zijn]; en daarvoor verlaten we ons vaderland en onze dierbare vrienden, en dragen we de kleren en schoenen die de Chinezen dragen, en we spreken niet en eten niet en drinken niet en wonen niet in huizen die niet van de Chinese cultuur zijn." Toen pater Antonio in 1980 in Hongkong aankwam, stond hij voor een vergelijkbare situatie en ook hij leerde Mandarijn door een lange baard in de stijl van Confucius te laten groeien. De katholieke kerk was het zwijgen opgelegd tijdens Mao's Culturele Revolutie en de voorzichtige opening van Deng Xiaoping in 1979 stond sommige missionarissen toe om het land semi-clandestien binnen te komen. "De kerk moest dringend weer opbouwen. In twee maanden tijd ontmoette ik 27 bisschoppen van kerken die onder controle van de CCP waren heropend. Ik noem die mannen nog steeds 'de patriarchen van de vervolging' omdat ze martelingen, dwangarbeid en beledigingen hadden doorstaan, maar ze bleven zeggen dat ze gelukkig waren." Net als Ricci vier eeuwen geleden en pater Crotti in de jaren 1950.

Wat hield hen op de been, hoe was het mogelijk? "De verrezen Christus ondersteunde hen. Iemand die het kruis aanvaardt, kan dat alleen doen omdat hij verliefd is op Christus." Hij herinnert zich een ontmoeting met een bisschop die veroordeeld was om 17 jaar lang samen met andere gevangenen zware stenen de rivier af te dragen. Jaren later kon hij zijn kerk heropenen: 42 mensen stonden voor de deur en vroegen om gedoopt te worden." Toen hij vroeg waarom, antwoordden ze dat ze net zo gelukkig wilden zijn als hij toen hij die stenen droeg. Ik ontmoette ook een andere priester, die zag hoe zijn ouders op het plein werden vermoord omdat ze katholiek waren. En hij werd veroordeeld om de latrines van het dorp schoon te maken. Af en toe werd hij in het openbaar berecht, ze beledigden hem vanwege de manier waarop hij de toiletten schoonmaakte. Ik vroeg hem hoe hij zich voelde: "Ik voelde de aanwezigheid van Jezus Christus in mijn nabijheid en het verlangen om te zingen. De enige reden waarom ik niet zong, was omdat ze me dan harder zouden slaan."

De verhalen van deze mannen zijn door de eeuwen heen door elkaar gehusseld, maar de vruchten zijn vandaag de dag tastbaar: "Na zoveel jaren kan ik met zekerheid zeggen: we hebben de geschiedenis overwonnen. De Kerk in China bestaat nog steeds, er zijn ongeveer 16 miljoen gelovigen, en in 2018 werd een historische overeenkomst bereikt tussen Peking en de Heilige Stoel over de benoeming van Chinese bisschoppen, terwijl het maoïsme dood is. Ik denk aan jonge Chinezen van nu die hongerig zijn naar zingeving en die zoeken in het christendom. Er is een waanzinnige economische en technologische sprong gemaakt in de afgelopen decennia, vooral in de grote steden, waar de mensen het nu goed hebben. Maar vragen over de uiteindelijke zin van het leven worden niet beantwoord door een goed salaris of de nieuwste technologie. Dit is ook de reden waarom er veel vraag is naar cursussen over de geschiedenis van het christendom aan Chinese universiteiten. Het katholicisme en het geloof van de Chinese christenen zijn nu stevig verankerd, versterkt door de vervolgingen van de afgelopen eeuw."

Terugkijkend op de hele geschiedenis van evangelisatie in China zegt pater Antonio dat hij er niet aan twijfelt: "Niets heeft zin zonder naastenliefde, die de grootste vorm van liefde is." In een van zijn laatste brieven schreef pater Ricci, Paulus citerend, duidelijk het volgende: "Ik ben altijd erg druk geweest in de zesentwintig jaar dat ik in China ben. Als het gemeten werd naar mijn inspanningen en ontberingen kon ik hopen op wat goeds. Maar als het wordt afgemeten aan de naastenliefde, waarin ik zo koud ben, zucht ik voortdurend" (Peking, 23 augustus 1608). "Zie je, pater Ricci wist dat Gods glorie in de wereld niet wordt opgebouwd door werken, door dingen die gedaan moeten worden. Maar in liefde, in agape. En als je op missie gaat, is er niets dat meer hoop geeft dan liefde. Weet je waarom de patroonheilige van ons missionarissen de heilige Theresia van Lisieux is, iemand die nooit het klooster verliet? Omdat ze liefhad! Uiteindelijk telt alleen hoeveel we liefgehad hebben. Ricci begreep dit, zijn metgezellen ook. En van Christus houden was van de mensen houden die ze op hun pad ontmoetten. Ik werd een barbaar omwille van God,' schreef hij. Dit is de geest die ook mij bewoog in mijn 30 jaar in China en dat nog steeds doet, nu ik oud ben, hier waar de Heer mij roept."