Petrus kerk Leiden, afbeelding: Google Street view

17 november 2018: Bijeenkomst met onze visitator

Onderwerp: de tekst van de opening van het jaar.

Op 17 november is er een ontmoeting met onze visitator. Op het programma staat de tekst van de opening van het jaar.

Plaats: Petruskerk, parochiezaal, Lammenschansweg 40a, 2313 DM Leiden
Aanvang: 14:00