Het is mogelijk te leven zoals Jezus (2024)

Het boekje voor de Goede Week en Pasen 2024

Het boekje bevat de teksten en gebeden die don Giussani altijd heeft aangewezen als hulp voor het beleven van de Goede Week.