'Christus, leven van het leven' (2022)

Pdf van de geestelijke oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding 2022

De Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, gehouden van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei 2022 via videoverbinding, gesproken door pater Mauro-Giuseppe Lepori, generaal-abt van de Cisterciënzerorde.