De ogen gericht op Jezus, Aanvoerder en Voltooier van ons geloof (2023)

Pdf van de geestelijke oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding 2023

De Geestelijke Oefeningen van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding, gehouden van vrijdag 14 april tot en met zondag 16 april 2023 te Rimini, gesproken door pater Mauro-Giuseppe Lepori, generaal-abt van de Cisterciënzerorde.