Zhgjimi i njeriut

Refleksione në kohë të Coronavirusit
Julián CarrónVellazeria Bashkim dhe Lirim 2020
First edition: Pdf / Epub

Redaktuar nga Alberto Savorana

Brenda pak javësh emergjenca shëndetësore e provokuar nga Covid-19 u bë një përvojë e përgjithëshme. Të gjithë, në role të ndryshme, jemi ndjerë të Thirrur. Paradoksalisht, rrethanat e izolimit në të cilat jemi gjetur u bënë mundësi e një dialogu të jashtëzakonshem në distancë.
Secili, në një mënyrë ose tjetër, është duke u munduar të matet me një të dhënë të parashikuar qe ka vërshuar jetën tonë të përditëshme, duke imponuar një ndryshim drastik në stilin e jetës, duke nxitur pyetje urgjente që nuk mund t`i injorojmë. Cilat përgjigje janë në nivel të situatës?
Don Julián Carrón, president i Vëllazërisë Bashkim dhe Lirim, është duke u përballur me pyetjet e të gjithëve. Dhe në këtë faqe ofron një kontribut të rëndësishëm në reflektimin e përbashkët.